Estonsko

Autor: Tomáš Rutar

Kde získat více informací

Eesti Haigekassa (Estonská zdravotní pojišťovna) Lembitu 10, Tallin 10114, tel.: +372 669 6630. Email: info@haigekassa.ee,www.haigekassa.eewww.ensib.eewww.sm.ee

Před odjezdem

Požádejte ZPŠ o vydání Evropského průkazu zdravotního pojištění.
Pokud vydání není technicky možné, nechte si vystavit Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz zdravotního pojištění.

V případě, že trpíte chronickým onemocněním a víte, že budete během pobytu potřebovat určitou péči (např. dialýza), je třeba její poskytnutí v Estonsku ještě před odjezdem se zdravotnickým zařízením předjednat.

Dodatečné zaslání Potvrzení dočasně nahrazujícího Evropský průkaz zdravotního pojištění

Pokud u sebe z nějakého důvodu (ztráta, odcizení) nemáte při pobytu v Estonsku Evropský průkaz zdravotního pojištění, můžete odtud ZPŠ kdykoliv kontaktovat a požádat o dodatečné zaslání Potvrzení dočasně nahrazujícího Evropský průkaz zdravotního pojištění. O dodatečné zaslání můžete požádat sám nebo prostřednictvím místního nositele zdravotního pojištění, v případech hospitalizace i prostřednictvím nemocnice. Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz zdravotního pojištění vám musí být na vyžádání dodatečně zasláno.

Lékařské ošetření

V případě potřeby se můžete obrátit přímo na smluvního lékaře s Evropským průkazem zdravotního pojištění (nebo s Potvrzením dočasně nahrazujícím Evropský průkaz zdravotního pojištění). Většina zdravotnických zařízení v Estonsku má smlouvu s estonskou zdravotní pojišťovnou (EHIF). Pokud byste byli ošetřeni v soukromém zařízení/soukromým lékařem, který nemá s EHIF smlouvu, budete muset náklady na ošetření zaplatit sami.
Smluvní lékař nebo zdravotnické zařízení si může účtovat náklady za poskytnutou péči, pokud nemáte požadovanou dokumentaci (Evropský průkaz zdravotního pojištění nebo Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz zdravotního pojištění).

Za ošetření zaplatíte následující spoluúčast

Hospitalizace až 2,50 EUR za den a lůžko max. po dobu 10 dnu trvání nemoci, netýká se dětí do 18 let včetně, případů těhotenství a narození dítěte a ošetření vyžadující intenzivní péči,
Stomatologické ošetření bez spoluúčasti pro děti do 18 let včetně, 100 % dospělí,
Lékařské ošetření: praktický lékař zdarma, specialista do 5 EUR, návštěva lékaře doma do 5 EUR,
Záchranná služba v akutních případech zdarma    

Léky

podle typu léku 1,27 EUR za recept,
1,27 EUR + 10 % ze zbývající ceny,
1,27 EUR + 25 % ze zbývající ceny - u této skupiny léků možnost 90 % kompenzace pro děti od 4 do 16 let, osoby pobírající důchod podle zákona o národním důchodovém pojištění, pojištěnce starší 63 let
3,19 EUR + 50 % ze zbývající ceny, maximálně do výše 12,79 EUR za recept

Úhrada nákladů

Pokud jste z jakéhokoliv důvodu museli náklady za ošetření uhradit sami, můžete se během pobytu v Estonsku obrátit přímo na EHIF, nebo si uschovejte originály účtů a obraťte se s nimi po návratu do ČR na ZPŠ. Ta vám tyto náklady proplatí do výše, kterou by uhradila estonská strana. Na tuto úhradu budete muset určitou dobu počkat. Nebo můžete ZPŠ požádat o proplacení účtů do výše českých tarifů. Tuto úhradu obdržíte v relativně krátké době.