Finsko

Autor: Tomáš Rutar

Kde získat více informací

Místní pobočky Správy sociálního zabezpečení (Kansaneläkelaitos – KELA) www.kela.fi, tel.: +35820692224, fax: +358206353233

Před odjezdem

Požádejte ZPŠ o vydání Evropského průkazu zdravotního pojištění.
Pokud jeho vydání není technicky možné, nechte si vystavit Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz zdravotního pojištění.
V případě, že trpíte chronickým onemocněním a víte, že budete během pobytu potřebovat určitou péči (např. dialýza), je třeba její poskytnutí ve Finsku ještě před odjezdem se zdravotnickým zařízením předjednat.

Dodatečné zaslání Potvrzení dočasně nahrazujícího Evropský průkaz zdravotního pojištění

Pokud u sebe z nějakého důvodu (ztráta, odcizení) nemáte při pobytu ve Finsku Evropský průkaz zdravotního pojištění, můžete odtud ZPŠ kdykoliv kontaktovat a požádat o dodatečné zaslání Potvrzení dočasně nahrazujícího Evropský průkaz zdravotního pojištění. O dodatečné zaslání můžete požádat sám nebo prostřednictvím místního nositele zdravotního pojištění, v případech hospitalizace i prostřednictvím nemocnice. Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz zdravotního pojištění vám musí být na vyžádání dodatečně zasláno.

Lékařské ošetření

V případe potřeby vyhledejte nejbližší veřejné zdravotnické zařízení (Terveyskeskus/Hälsovardscentral) nebo praktického lékaře. Zde po vás bude vyžadována pouze platba spoluúčasti.
Při každém ošetření musíte předložit Evropský průkaz zdravotního pojištění (nebo Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz zdravotního pojištění).
Náklady za ošetření poskytnuté soukromými lékaři nebo stomatology budete muset nejdříve uhradit sami.

Léky

Léky obdržíte v lékárnách na recept, který vám vystaví lékař.
Léky nejdříve musíte uhradit sami.
Recept má dvě části. Vrchní díl si ponechá lékárna, se spodním dílem se obraťte na nejbližší pobočku finské správy sociálního zabezpečení tzv. KELA (Kansaneläkelaitos) se žádostí o refundaci nákladu.
Při krátkodobém ošetření u lékaře nebo v nemocnici obdržíte léky bezplatně.

Nemocniční péče

Ošetřující lékař vám v případě potřeby vystaví nemocniční lístek – doporučení do nemocnice.
V akutních případech je možné se obracet přímo na nemocnici s Evropským průkazem zdravotního pojištění (nebo s Potvrzením dočasně nahrazujícím Evropský průkaz zdravotního pojištění).

Za ošetření zaplatíte následující spoluúčast

Lékařské ošetření 13,80–27,50 EUR (osoby mladší 18 let bez spoluúčasti)
Stomatologická péče ve zdravotnickém zařízení až 80 EUR (osoby mladší 18 let bez spoluúčasti)
Nemocniční péče 32,60 EUR/den u základní péče (osoby mladší 18 let platí tuto částku max. 7 dnů)
27,50 EUR za vyšetření na poliklinice
90,30 EUR za ambulantní chirurgický zákrok
Léky 35 % nákladů
69 - 100 % nad 3 EUR u některých léků (např. chronická onemocnění)
pokud pacient přesáhne 670 EUR/rok, jsou mu refundovány částky nad 1,5 EUR
Převoz 14,25 EUR

Úhrada nákladů v případě platby v hotovosti

Pokud jste museli při ošetření soukromým lékařem či stomatologem zaplatit péči v hotovosti, uschovejte si účty a obraťte se na pobočku finské instituce sociálního zabezpečení – KELA s Evropským průkazem zdravotního pojištění (nebo s Potvrzením dočasně nahrazujícím Evropský průkaz).
Podle finského práva máte nárok i na částečnou refundaci i v případě oštření u soukromého lékaře. Informace o fixních sazbách můžete nalézt na www.kela.fi.
Pokud jste nemohli pobočku KELA navštívit, uschovejte si účty a obraťte se na pobočku své české zdravotní pojišťovny. Ta vám tyto náklady proplatí do výše, kterou by uhradila finská instituce KELA. Na tuto úhradu budete muset určitou dobu počkat. Případně můžete ZPŠ požádat o proplacení účtů do výše českých tarifů. Tuto úhradu obdržíte v relativně krátké době.

Pracovní neschopnost

Chcete-li požádat o české nemocenské z důvodu pracovní neschopnosti ve Finsku, požádejte finského lékaře o vystavení potvrzení o pracovní neschopnosti a s tím se obraťte do tří dnů na pobočku KELA. Zde udejte adresu pobytu ve Finsku a adresu vaší příslušné okresní správy sociálního zabezpečení.
Nahlaste co možná nejdříve svému zaměstnavateli (lze telefonicky nebo faxem) počátek a předpokládanou dobu trvání vaší pracovní neschopnosti, stejně tak jako místo pobytu.