Island

Autor: Tomáš Rutar

Kde získat více informací

Islandská zdravotní pojišťovna SJUKRA (Laugavegur 114, 150 Reykjavik). Telefon 003545150000, www.sjukra.is,www.vinnumalastofnun.iswww.island.is

Před odjezdem

Požádejte ZPŠ o vydání Evropského průkazu zdravotního pojištění.
Pokud jeho vydání není technicky možné, nechte si vystavit Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz zdravotního pojištění.

V případě, že trpíte chronickým onemocněním a víte, že budete během pobytu potřebovat určitou péči (např. dialýza), je třeba její poskytnutí na Islandu ještě před odjezdem se zdravotnickým zařízením předjednat.

Dodatečné zaslání Potvrzení dočasně nahrazujícího Evropský průkaz zdravotního pojištění

Pokud u sebe z nějakého důvodu (ztráta, odcizení) nemáte při pobytu na Islandu Evropský průkaz zdravotního pojištění, můžete odtud ZPŠ kdykoliv kontaktovat a požádat o dodatečné zaslání Potvrzení dočasně nahrazujícího Evropský průkaz zdravotního pojištění. O dodatečné zaslání můžete požádat sám nebo prostřednictvím místního nositele zdravotního pojištění, v případech hospitalizace i prostřednictvím nemocnice. Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz zdravotního pojištění vám musí být na vyžádání dodatečně zasláno.

Lékařské ošetření

  • V případě potřeby vyhledejte smluvního lékaře tzv. SSSI (State Social Security Institute).
  • Při návštěvě lékaře je potřeba předložit formulář Evropský průkaz zdravotního pojištění, příp.Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz.
  • Při návštěvě stomatologa si musíte nejdříve péči uhradit sami. V některých případech lze požádat SSSI o částečnou úhradu nákladů.

Léky

Léky obdržíte v lékárnách při předložení Evropského průkazu zdravotního pojištění nebo Potvrzení dočasně nahrazujícího Evropský průkaz a na recept, který vám vystaví lékař.

Nemocniční péče

Ošetřující lékař vydá doporučení k hospitalizaci.
V nutných případech se lze na nemocnici obrátit přímo.
V nemocnici je třeba předložit Evropský průkaz zdravotního pojištění (nebo Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz zdravotního pojištění)

Za ošetření zaplatíte následující spoluúčast

Lékařské ošetření
soukromý všeobecný lékař/zdrav. zařízení - během ordinačních hodin 1000 ISK za návštěvu, mimo ordinační hodiny 2600 ISK za návštěvu, děti do 18 let bez spoluúčasti
akutní lékařské ošetření 5600 ISK 
Převoz 5900 ISK
Stomatologické ošetření 100 % - část nákladů může být uhrazena dětem do 18 let věku, osobám nad 66 let a starobním či invalidním důchodcům
Léky podle druhu léku 0–100 %

Úhrada nákladů

Pokud jste z jakéhokoliv důvodu museli zaplatit péči v hotovosti, uschovejte si originály účtů a obraťte se s nimi buď na pobočku SSSI (Reykjavik) nebo po návratu do ČR na ZPŠ. Ta vám tyto náklady proplatí do výše, kterou by uhradila islandská strana. Na tuto úhradu budete muset určitou dobu počkat. Nebo můžete ZPŠ požádat o proplacení účtů do výše českých tarifu. Tuto úhradu obdržíte v relativně krátké době.

Pracovní neschopnost

Chcete-li uplatnit nárok na české nemocenské z důvodu pracovní neschopnosti na Islandu, obraťte se do tří dnů od počátku pracovní neschopnosti na SSSI a zde předložte potvrzení o pracovní neschopnosti vystavené lékařem. Dále udejte adresu pobytu na Islandu, stejně tak adresu příslušné české okresní správy sociálního zabezpečení.

Nahlaste co možná nejdříve svému zaměstnavateli (lze telefonicky nebo faxem) počátek a předpokládanou dobu trvání vaší pracovní neschopnosti, stejně tak místo pobytu při léčení.