Kypr

Autor: Tomáš Rutar

Před odjezdem

Požádejte ZPŠ o vydání Evropského průkazu zdravotního pojištění.
Pokud jeho vydání není technicky možné, nechte si vystavit Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz zdravotního pojištění.

V případě, že trpíte chronickým onemocněním a víte, že budete během pobytu potřebovat určitou péči (např. dialýza), je třeba její poskytnutí na Kypru ještě před odjezdem se zdravotnickým zařízením předjednat.

Dodatečné zaslání Potvrzení dočasně nahrazujícího Evropský průkaz zdravotního pojištění

Pokud u sebe z nějakého důvodu (ztráta, odcizení) nemáte při pobytu na Kypru Evropský průkaz zdravotního pojištění, můžete odtud ZPŠ kdykoliv kontaktovat a požádat o dodatečné zaslání Potvrzení dočasně nahrazujícího Evropský průkaz zdravotního pojištění. O dodatečné zaslání můžete požádat sám nebo prostřednictvím místního nositele zdravotního pojištění, v případech hospitalizace i prostřednictvím nemocnice. Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz zdravotního pojištění vám musí být na vyžádání dodatečně zasláno.

Lékařské ošetření

V případě potřeby se obraťte s formulářem s Evropským průkazem zdravotního pojištění (nebo s Potvrzením dočasně nahrazujícím Evropský průkaz zdravotního pojištění) přímo na státní zdravotnické zařízení.
Národní zdravotnický systém nekryje ošetření u soukromých lékařů a soukromých zdravotnických zařízení, výjimkou jsou služby poskytované těmito zdravotnickými zařízeními/lékaři, kteří jsou v evidenci u obvodní lékařské komise.
Zdravotní péče je některým pacientům poskytována zdarma či za snížené poplatky, bližší informace naleznete na www.moh.gov.cy 

Za ošetření zaplatíte následující spoluúčast

Návštěva u lékaře/specialisty 14,50/20,50 EUR
Léky 75 % - 80 % z léku
Hospitalizace 123,03, 102,52 a 71,76 za pokoj 1., 2. a 3. kat.; 205,23 EUR za intenzivní péči
Ošetření v nemocnici 71,76 EUR 

Úhrada nákladů

Pokud jste z jakéhokoliv důvodu museli zaplatit péči v hotovosti, uschovejte si originály účtů a obraťte se s nimi po návratu do ČR na ZPŠ. Ta vám tyto náklady proplatí do výše, kterou by uhradila kyperská strana. Na tuto úhradu budete muset určitou dobu počkat. Nebo můžete ZPŠ požádat o proplacení účtů do výše českých tarifů. Tuto úhradu obdržíte v relativně krátké době.