Lichtenštejnsko

Autor: Tomáš Rutar

Kde získat více informací

Amt für Gesundheit, Äulestrasse 51, Postfach 684, FL-9490 Vaduz, tel.: 004232367343, e-mail: info@ag.llv.liwww.ag.llv.li

Před odjezdem

Požádejte ZPŠ o vydání Evropského průkazu zdravotního pojištění.
Pokud jeho vydání není technicky možné, nechte si vystavit Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz zdravotního pojištění.

V případě, že trpíte chronickým onemocněním a víte, že budete během pobytu potřebovat určitou péči (např. dialýza), je třeba její poskytnutí v Lichtenštejnsku ještě před odjezdem se zdravotnickým zařízením předjednat.

Dodatečné zaslání Potvrzení dočasně nahrazujícího Evropský průkaz zdravotního pojištění

Pokud u sebe z nějakého důvodu (ztráta, odcizení) nemáte při pobytu v Lichtenštejnsku Evropský průkaz zdravotního pojištění, můžete odtud ZPŠ kdykoliv kontaktovat a požádat o dodatečné zaslání Potvrzení dočasně nahrazujícího Evropský průkaz zdravotního pojištění. O dodatečné zaslání můžete požádat sám nebo prostřednictvím místního nositele zdravotního pojištění, v případech hospitalizace i prostřednictvím nemocnice. Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz zdravotního pojištění vám musí být na vyžádání dodatečně zasláno.

Lékařské ošetření

Vyhledejte praktického lékaře, v nutných případech pohotovost.
Spolu s Evropským průkazem zdravotního pojištění nebo Potvrzením dočasně nahrazujícím Evropský průkaz je třeba předložit doklad totožnosti (pas).
Stomatologické ošetření hradí pacient v plné výši.

Léky

Léky obdržíte v lékárnách na recept, vystavený lékařem a při předložení Evropského průkazu zdravotního pojištění nebo Potvrzení dočasně nahrazujícího Evropský průkaz. Můžete je obdržet též přímo od lékaře.

Nemocniční péče

Ošetřující lékař v případě potřeby doporučí hospitalizaci.
V akutních případech je možné se obracet přímo na nemocnici ve Vaduzu (Spital Vaduz) s Evropským průkazem zdravotního pojištění nebo Potvrzením dočasně nahrazujícím Evropský průkaz.

Za ošetření zaplatíte následující spoluúčast

Stomatologické ošetření - 100 %
Hospitalizace 10 CHF po dobu 21 dnů
Zdravotnické pomůcky jsou zahrnuty v lékařském ošetření
Osvobozeni od spoluúčasti jsou děti do 20 let, těhotné ženy a invalidé, poloviční spoluúčast hradí důchodci
Záchranná služba je zahrnuta v lékařském ošetření, transport ze zahraničí max. 500 CHF, převoz vrtulníkem max. 1000 CHF

Úhrada nákladů

Pokud jste z jakéhokoliv důvodu museli zaplatit péči v hotovosti, uschovejte si originály účtů a obraťte se s nimi po návratu do ČR na ZPŠ. Ta vám tyto náklady proplatí do výše, kterou by uhradila lichtenštejnská strana. Na tuto úhradu budete muset určitou dobu počkat. Nebo můžete ZPŠ požádat o proplacení účtů do výše českých tarifů. Tuto úhradu obdržíte v relativně krátké době.

Pracovní neschopnost

Chcete-li uplatnit svůj nárok na české nemocenské z důvodu pracovní neschopnosti v Lichtenštejnsku, požádejte lékaře o vystavení potvrzení o pracovní neschopnosti a jeho zaslání na Amt für Gesundheit do tří dnů od počátku pracovní neschopnosti. Dále udejte adresu svého pobytu v Lichtenštejnsku, adresu příslušné české okresní správy sociálního zabezpečení. Nahlaste co možná nejdříve svému zaměstnavateli (lze telefonicky nebo faxem) počátek a předpokládanou dobu trvání vaší pracovní neschopnosti, stejně tak místo pobytu při léčení.