Litva

Autor: Tomáš Rutar

Před odjezdem

Požádejte ZPŠ o vydání Evropského průkazu zdravotního pojištění.
Pokud jeho vydání není technicky možné, nechte si vystavit Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz zdravotního pojištění.

V případě, že trpíte chronickým onemocněním a víte, že budete během pobytu potřebovat určitou péči (např. dialýza), je třeba její poskytnutí v Litvě ještě před odjezdem se zdravotnickým zařízením předjednat.

Dodatečné zaslání Potvrzení dočasně nahrazujícího Evropský průkaz zdravotního pojištění

Pokud u sebe z nějakého důvodu (ztráta, odcizení) nemáte při pobytu v Litvě Evropský průkaz zdravotního pojištění, můžete odtud ZPŠ kdykoliv kontaktovat a požádat o dodatečné zaslání Potvrzení dočasně nahrazujícího Evropský průkaz zdravotního pojištění. O dodatečné zaslání můžete požádat sám nebo prostřednictvím místního nositele zdravotního pojištění, v případech hospitalizace i prostřednictvím nemocnice. Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz zdravotního pojištění vám musí být na vyžádání dodatečně zasláno.

Lékařské ošetření

V případě potřeby vyhledejte přímo lékaře, zubního lékaře nebo jiné zdravotnické zařízení a předložte Evropský průkaz zdravotního pojištění (nebo Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz zdravotního pojištění) spolu s průkazem totožnosti nebo pasem. Ujistěte se, že lékař/zdravotnické zařízení mají smlouvu s místní pojišťovnou (Teritorine ligoniu kasa = TPF).
V případě, že navštívíte soukromého lékaře (zejména zubních lékařů je v Litvě 80 % soukromých), budete muset zaplatit náklady za ošetření sami. U smluvních lékařů se platí pouze náklady za materiál. Seznam smluvních lékařů poskytne TPF.

Léky

Léky obdržíte v lékárně na předpis, který vám vystaví lékař.
Ministerstvo zdravotnictví vydává ceník léků se stanovenými cenami a výší spoluúčastí u jednotlivých léků.

Hospitalizace

Hospitalizaci doporučuje ošetřující lékař. V případě nutnosti se můžete obrátit přímo s Evropským průkazem zdravotního pojištění (nebo s Potvrzením dočasně nahrazujícím Evropský průkaz zdravotního pojištění) na nemocnici, kde se prokážete i průkazem totožnosti.

Za ošetření zaplatíte následující spoluúčast

Zubní ošetření u soukromého lékaře 100 %
Léky – podle typu léku 0 %, 10 %, 20 %, 50 % z ceny podle ceníku léků
100 % pro léky, které nejsou uvedeny v ceníku léků

Úhrada nákladů

Pokud jste z jakéhokoliv důvodu museli zaplatit péči v hotovosti, uschovejte si originály účtů a po návratu do ČR se obraťte na ZPŠ. ZPŠ vám náklady proplatí do výše, kterou by uhradila litevská pojišťovna. Na tuto úhradu budete muset určitou dobu počkat. Případně můžete ZPŠ požádat o proplacení účtů do výše českých tarifů. Tuto úhradu obdržíte v relativně krátké době.