Maďarsko

Autor: Tomáš Rutar

Před odjezdem

Požádejte ZPŠ o vydání Evropského průkazu zdravotního pojištění.
Pokud jeho vydání není technicky možné, nechte si vystavit Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz zdravotního pojištění.

V případě, že trpíte chronickým onemocněním a víte, že budete během pobytu potřebovat určitou péči (např. dialýza), je třeba její poskytnutí v Maďarsku ještě před odjezdem se zdravotnickým zařízením předjednat.

Dodatečné zaslání Potvrzení dočasně nahrazujícího Evropský průkaz zdravotního pojištění

Pokud u sebe z nějakého důvodu (ztráta, odcizení) nemáte při pobytu v Maďarsku Evropský průkaz zdravotního pojištění, můžete odtud ZPŠ kdykoliv kontaktovat a požádat o dodatečné zaslání Potvrzení dočasně nahrazujícího Evropský průkaz zdravotního pojištění. O dodatečné zaslání můžete požádat sám nebo prostřednictvím místního nositele zdravotního pojištění, v případech hospitalizace i prostřednictvím nemocnice. Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz zdravotního pojištění vám musí být na vyžádání dodatečně zasláno.

Lékařské a nemocniční ošetření

V případě potřeby se můžete obrátit přímo s Evropským průkazem zdravotního pojištění (nebo s Potvrzením dočasně nahrazujícím Evropský průkaz zdravotního pojištění) na lékaře nebo na nemocnici. Seznam smluvních lékařů obdržíte na oblastních pobočkách Národního fondu zdravotního pojištění (Országos Egészégbiztosítási Pénztár).

Doporučujeme udělat si pokud možno před vycestováním do Maďarska několik kopií Evropského průkazu zdravotního pojištění nebo Potvrzení dočasně nahrazujícího Evropský průkaz. Lékaři je někdy vyžadují a pacientům odebírají.

Léky

Léky obdržíte v každé smluvní lékárně na recept vystavený lékařem.

Za ošetření zaplatíte následující spoluúčast

Lékařské a stomatologické ošetření - urgentní ošetření zdarma, jinak podle druhu ošetření (materiál hradí pacient)
Hospitalizace akutní péče bez spoluúčasti (neakutní péče bez doporučení max 100 000 HUF)
Léky podle konkrétního typu léku

Úhrada nákladů

Pacient se muže setkat s platbou v hotovosti u lékaře ve dvou případech. Bud nemá lékař smlouvu s maďarským Národním fondem zdravotního pojištění, nebo mu byla poskytnuta péče, která není zcela zdarma a platí se spoluúčast.

Pokud u sebe pacient nemá Evropský průkaz zdravotního pojištění (nebo Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz zdravotního pojištění), má možnost ho zdravotnickému zařízení, které ho ošetřilo, dodat do 15 dnů.

Pokud tak neučiníte, musíte zaplatit v hotovosti a nechat si zaplacenou částku refundovat ZPŠ po návratu do ČR. Zde musíte předložit originály dokladů o zaplacení. ZPŠ vám náklady proplatí do výše, kterou by uhradila maďarská strana. Na tuto úhradu budete muset určitou dobu počkat. Nebo můžete ZPŠ požádat o proplacení účtů do výše českých tarifů. Tuto úhradu obdržíte v relativně krátké době.

Pracovní neschopnost

Chcete li uplatnit svůj nárok na české nemocenské z důvodu pracovní neschopnosti v Maďarsku, požádejte lékaře o vystavení potvrzení o pracovní neschopnosti a jeho zaslání na nejbližší pobočku Národního fondu zdravotního pojištění do tří dnů od začátku pracovní neschopnosti. Dále udejte adresu svého pobytu v Maďarsku a adresu příslušné české okresní správy sociálního zabezpečení.

Nahlaste co možná nejdříve svému zaměstnavateli (lze telefonicky nebo faxem) počátek a předpokládanou dobu trvání vaší pracovní neschopnosti, stejně tak místo pobytu při léčení