Malta

Autor: Tomáš Rutar

Kde získat více informací

Ministry of Health, the Elderly and Community Care Palazzo Castellania, 15 Merchants´ Street, Valletta, VLT 2000, Malta, tel.: 00356/21224071, e-mail: entitlementunit@gov.mtwww.ehealth.gov.mt

Před odjezdem

Požádejte ZPŠ o vydání Evropského průkazu zdravotního pojištění.
Pokud jeho vydání není technicky možné, nechte si vystavit Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz zdravotního pojištění.

V případě, že trpíte chronickým onemocněním a víte, že budete během pobytu potřebovat určitou péči (např. dialýza), je třeba její poskytnutí na Maltě ještě před odjezdem se zdravotnickým zařízením předjednat.

Dodatečné zaslání Potvrzení dočasně nahrazujícího Evropský průkaz zdravotního pojištění

Pokud u sebe z nějakého důvodu (ztráta, odcizení) nemáte při pobytu na Maltě Evropský průkaz zdravotního pojištění, můžete odtud ZPŠ kdykoliv kontaktovat a požádat o dodatečné zaslání Potvrzení dočasně nahrazujícího Evropský průkaz zdravotního pojištění. O dodatečné zaslání můžete požádat sám nebo prostřednictvím místního nositele zdravotního pojištění, v případech hospitalizace i prostřednictvím nemocnice. Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz zdravotního pojištění vám musí být na vyžádání dodatečně zasláno.

Lékařské a nemocniční ošetření

V případě potřeby se obraťte s Evropským průkazem zdravotního pojištění (nebo s Potvrzením dočasně nahrazujícím Evropský průkaz zdravotního pojištění) přímo na lékaře nebo nemocnici.
Lékařsky nezbytná péče bude ve smluvních zařízeních poskytnuta při předložení Evropského průkazu zdravotního pojištění (nebo Potvrzení dočasně nahrazujícího Evropský průkaz zdravotního pojištění) bezplatně.
Pokud pacient formulář nemá, bude po něm vyžadována hotovost.
V případě ošetření v soukromém zdravotnickém zařízení bude po pacientovi vyžadována hotovost vždy.

Úhrada nákladů

Pokud zaplatíte v hotovosti, můžete si nechat zaplacenou částku refundovat ZPŠ po návratu do ČR. Zde musíte předložit originály dokladů o zaplacení. ZPŠ vám náklady proplatí do výše, kterou by uhradila maltská strana. Na tuto úhradu budete muset určitou dobu počkat. Nebo můžete ZPŠ požádat o proplacení účtů do výše českých tarifu. Tuto úhradu obdržíte v relativně krátké době.