Německo

Autor: Tomáš Rutar

Kde získat více informací

Nemocenská pokladna (Krankenkasse) v místě pobytu.

Před odjezdem

Požádejte ZPŠ o vydání formuláře E111.

V případě, že trpíte chronickým onemocněním a víte, že budete během pobytu potřebovat určitou péči (např. dialýza), je třeba její poskytnutí v Německu ještě před odjezdem se zdravotnickým zařízením předjednat.

Dodatečné zaslání E111

Pokud u sebe z nějakého důvodu (ztráta, odcizení) nemáte při pobytu v Německu E111, můžete odtud ZPŠ kdykoliv kontaktovat a požádat o dodatečné zaslání E111. O dodatečné zaslání můžete požádat sám nebo prostřednictvím místního nositele zdravotního pojištění, v případech hospitalizace i prostřednictvím nemocnice. E111 Vám musí být na vyžádání dodatečně zaslán.

Lékařské ošetření

Vyhledejte místní pobočku německé nemocenské pokladny (Krankenkasse) a předložte jí E111. Zde obdržíte tzv. Zúčtovací lístek (Abrechnungschein/Erfassungschein). S tímto dokladem se v případě potřeby obrátíte na smluvního lékaře dotyčné nemocenské pokladny. O svých smluvních lékařích by vás měli informovat.

Po 1.7.2004 musí být i v Německu zajištěn přímý přístup k lékaři, tzn. že se budete moci s E111 obrátit přímo na lékaře, bez předchozího kontaktování nemocenské pokladny. U lékaře budete muset při ošetření podepsat tzv. Prohlášení (Erklärung) pacienta o tom, že nevycestoval do Německa za účelem čerpání péče.

Léky

Léky obdržíte v lékárnách na recept, který vám vystaví lékař.

Nemocniční péče

Hospitalizaci doporučuje ošetřující lékař. V akutních případech je možné obracet se přímo na nemocnici s E111.

Za ošetření zaplatíte následující spoluúčast

  • Lékařské/zubařské ošetření: ordinační poplatek 10 EUR lékaři/zubnímu lékaři za čtvrtletí (naplatí se další spoluúčast v daném čtvrtletí, pokud je člověk doporučen od lékaře, neplatí se žádná spoluúčast v případech preventivního (ochranného) očkování a péče, např.: kontrolní prohlídky)
  • Léky a obvazový materiál: 10% ceny, min. 5 EUR, max. 10 EUR
  • Zdravotnické prostředky: pokud jsou stanoveny pevné poplatky nebo smluvní ceny, jsou tyto plně hrazeny pacientem, jinak spoluúčast ve výši 10% obvyklých cen, min. 5 EUR, max. 10 EUR
  • Léčebné prostředky: spoluúčast ve výši 10% ceny dále 10 EUR za předpis

Úhrada nákladů

Pokud jste z jakéhokoliv důvodu museli zaplatit péči v hotovosti, uschovejte si originály účtů a po návratu do ČR se obraťte na ZPŠ. ZPŠ Vám náklady proplatí do výše, kterou by uhradila německá nemocenská pokladna. Na tuto úhradu budete muset určitou dobu počkat. Pokud účet nepřesahuje 1000 EUR, můžete ZPŠ požádat o proplacení účtů do výše českých tarifů. Tuto úhradu obdržíte v relativně krátké době.

Pracovní neschopnost

Chcete-li uplatnit svůj nárok na české nemocenské z důvodu pracovní neschopnosti v Německu, obraťte se neprodleně na německou nemocenskou pokladnu a předložte lékařem vydané potvrzení o pracovní neschopnosti. Dále udejte adresu svého pobytu v Německu, adresu příslušné české okresní správy sociálního zabezpečení.

Nahlaste co možná nejdříve svému zaměstnavateli (lze telefonicky nebo faxem) počátek a předpokládanou dobu trvání vaší pracovní neschopnosti, stejně tak místo pobytu při léčení.