Norsko

Autor: Tomáš Rutar

Kde získat více informací

Národní úřad sociálního pojištění – zahraničí (Folketrygdkontoret for utenlandersaker. P.O Box 8138 Dep, 0033 Oslo 1). Telefon +47 22927600.

Před odjezdem

Požádejte ZPŠ o vydání Evropského průkazu zdravotního pojištění.
Pokud jeho vydání není technicky možné, nechte si vystavit Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz zdravotního pojištění.

V případě, že trpíte chronickým onemocněním a víte, že budete během pobytu potřebovat určitou péči (např. dialýza), je třeba její poskytnutí v Norsku ještě před odjezdem se zdravotnickým zařízením předjednat.

Dodatečné zaslání Potvrzení dočasně nahrazujícího Evropský průkaz zdravotního pojištění

Pokud u sebe z nějakého důvodu (ztráta, odcizení) nemáte při pobytu v Norsku Evropský průkaz zdravotního pojištění, můžete odtud ZPŠ kdykoliv kontaktovat a požádat o dodatečné zaslání Potvrzení dočasně nahrazujícího Evropský průkaz zdravotního pojištění. O dodatečné zaslání můžete požádat sám nebo prostřednictvím místního nositele zdravotního pojištění, v případech hospitalizace i prostřednictvím nemocnice. Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz zdravotního pojištění vám musí být na vyžádání dodatečně zasláno.

Lékařské ošetření

Vyhledejte smluvního praktického lékaře Národní správy pojištění (Rikstrygdeverket), resp. místního úřadu pojištění (Trygdekontoret). Při ošetření je třeba předložit Evropský průkaz zdravotního pojištění (nebo Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz zdravotního pojištění).

Léky

Léky obdržíte v lékárnách na modrý recept, který vám vystaví lékař, při předložení Evropského průkazu zdravotního pojištění (nebo Potvrzení dočasně nahrazujícího Evropský průkaz zdravotního pojištění).

Nemocniční péče

Hospitalizaci doporučuje ošetřující lékař.
V akutních případech je možné se obracet přímo na nemocnici s Evropským průkazem zdravotního pojištění (nebo s Potvrzením dočasně nahrazujícím Evropský průkaz zdravotního pojištění).

Za ošetření zaplatíte následující spoluúčast

Lékařské ošetření – všeobecný lékař: 114 NOK – pres den, 168 NOK – večer, v noci, pres víkend
Návštěva lékaře doma: 170 NOK – pres den, 290 NOK – vecer, noc, víkend
Ošetření specialistou vždy 201 NOK
Stomatologie 100% spoluúčast
Modrý recept 36 %, max. 400 NOK/předpis
Jinak barevně provedený recept 100 %
Hospitalizace zdarma
Děti do 7 let vše zdarma

Úhrada nákladů

Pokud jste z jakéhokoliv důvodu museli zaplatit péči v hotovosti, uschovejte si originály účtů a obraťte se s nimi na ZPŠ. Ta vám náklady proplatí do výše, kterou by uhradila norská strana. Na tuto úhradu budete muset určitou dobu počkat. Pokud účet nepřesahuje 1000 EUR, můžete ZPŠ požádat o proplacení účtu do výše českých tarifů. Tuto úhradu obdržíte v relativně krátké době.

Pracovní neschopnost

Chcete-li uplatnit svůj nárok na české nemocenské z důvodu pracovní neschopnosti v Norsku, obraťte se bez prodlení na lékaře a požádejte ho o vystavení potvrzení o pracovní neschopnosti a jeho odeslání na místní úřad sociálního pojištění (Trygdekontoret). Dále udejte adresu svého pobytu v Norsku, českou adresu příslušné okresní správy sociálního zabezpečení.
Nahlaste co možná nejdříve svému zaměstnavateli (lze telefonicky nebo faxem) počátek a předpokládanou dobu trvání vaší pracovní neschopnosti, stejně tak místo pobytu při léčení.