Portugalsko

Autor: Tomáš Rutar

Kde získat více informací

Místní zdravotnický úřad (Administração Regional de Saúde).

Před odjezdem

Požádejte ZPŠ o vydání Evropského průkazu zdravotního pojištění.
Pokud jeho vydání není technicky možné, nechte si vystavit Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz zdravotního pojištění.
V případě, že trpíte chronickým onemocněním a víte, že budete během pobytu potřebovat určitou péči (např. dialýza), je třeba její poskytnutí v Portugalsku ještě před odjezdem se zdravotnickým zařízením předjednat.

Dodatečné zaslání Potvrzení dočasně nahrazujícího Evropský průkaz zdravotního pojištění

Pokud u sebe z nějakého důvodu (ztráta, odcizení) nemáte při pobytu v Portugalsku Evropský průkaz zdravotního pojištění, můžete odtud ZPŠ kdykoliv kontaktovat a požádat o dodatečné zaslání Potvrzení dočasně nahrazujícího Evropský průkaz zdravotního pojištění. O dodatečné zaslání můžete požádat sám nebo prostřednictvím místního nositele zdravotního pojištění, v případech hospitalizace i prostřednictvím nemocnice. Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz zdravotního pojištění vám musí být na vyžádání dodatečně zasláno.

Lékařské ošetření

Vyhledejte nejdříve nejbližší Centro de Saúde. Tam předložíte Evropský průkaz zdravotního pojištění (nebo Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz zdravotního pojištění), obdržíte doklad (brožuru) opravňující k ošetření a zajistí vám ošetření u lékaře.
V nutných případech lze navštívit přímo pohotovost.

Léky

Léky obdržíte v lékárnách na recept, který vám vystaví lékař.

Nemocniční péče

Doporučení k hospitalizaci vydá ošetřující lékař.
V akutních případech je možné se obracet přímo na nemocnici s Evropským průkazem zdravotního pojištění (nebo s Potvrzením dočasně nahrazujícím Evropský průkaz zdravotního pojištění).

Za ošetření zaplatíte následující spoluúčast

Lékařské ošetření 2,00–6,90 EUR (podle zařízení)
děti a těhotné ženy 0 %
Léky dle druhu 30%, 60%, 80%, některé zdarma

Úhrada nákladů

Pokud jste z jakéhokoliv důvodu museli zaplatit péci v hotovosti, uschovejte si originály účtů a po návratu do ČR se s nimi obraťte na ZPŠ. Ta vám náklady proplatí do výše, kterou by uhradila portugalská strana. Na tuto úhradu budete muset určitou dobu počkat. Pokud účet nepřesahuje 1000 EUR, můžete ZPŠ požádat o proplacení účtů do výše českých tarifu. Tuto úhradu obdržíte v relativně krátké době.

Pracovní neschopnost

Chcete-li uplatnit svůj nárok na české nemocenské z důvodu pracovní neschopnosti v Portugalsku, obraťte se neprodleně na Centro de Saúde s lékařem vydaným potvrzením o pracovní neschopnosti. Dále udejte adresu svého pobytu v Portugalsku, adresu příslušné české okresní správy sociálního zabezpečení.
Nahlaste co možná nejdříve svému zaměstnavateli (lze telefonicky nebo faxem) počátek a předpokládanou dobu trvání vaší pracovní neschopnosti, stejně tak místo pobytu při léčení.