Řecko

Autor: Tomáš Rutar

Kde získat více informací

Úřad sociálního pojištění (I.K.A.). 8 Aghiou Constantinou, Athénai, nebo jeho místní pobočky.

Před odjezdem

Požádejte ZPŠ o vydání Evropského průkazu zdravotního pojištění.

Pokud jeho vydání není technicky možné, nechte si vystavit Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz zdravotního pojištění.

V případě, že trpíte chronickým onemocněním a víte, že budete během pobytu potřebovat určitou péči (např. dialýza), je třeba její poskytnutí v Řecku ještě před odjezdem se zdravotnickým zařízením předjednat.

Lékařské ošetření

Pokud potřebujete během pobytu na území Řecka lékařské ošetření, vyhledejte pobočku Úřadu sociálního pojištění (I.K.A.). Zde předložte formulář E111 (po jejím zavedení Evropskou kartu zdravotního pojištění). Obdržíte zde poukaz na ošetření, který je třeba předkládat lékařům a lékárnám.

Pokud se nemůžete předem obrátit na I.K.A., můžete si vyžádat návštěvu lékaře prostřednictvím služby první pomoci, v Athénách tel. 646 781–99, v Thessaloniki tel. 522 583–585.

Po 1.7.2004 musí být i v Řecku zajištěn přímý přístup k lékaři, tzn. že se budete moci s Evropským průkazem zdravotního pojištění (nebo Potvrzením dočasně nahrazujícím Evropský průkaz zdravotního pojištění) obrátit přímo na lékaře, bez předchozího kontaktování I.K.A.

Léky

Léky obdržíte v lékárnách na recept do 48 hodin od vystavení receptu.
Na lécích jsou kupony a etikety, které se nalepí na recept.

Nemocniční péče

Pokud je onemocnění závažné, doporučí ošetřující lékař hospitalizaci.
S tímto doporučením navštivte I.K.A., kde obdržíte doporučení k hospitalizaci, které má platnost 24 hodin.
V akutních případech je možné se obracet přímo na nemocnici s Evropským průkazem zdravotního pojištění (nebo s Potvrzením dočasně nahrazujícím Evropský průkaz zdravotního pojištění). Upozorněte nemocnici, že chcete být ošetřen jako pojištěnec I.K.A.
V případě ošetření v nesmluvním zařízení je třeba lékaře upozornit, že chcete být ošetřen jako pojištěnec I.K.A.

Zaplatíte následující spoluúčast
Léky 25 %

Úhrada nákladů

Pokud jste z jakéhokoliv důvodu museli zaplatit péci v hotovosti, uschovejte si účty a obraťte se buď ještě v Řecku na pobočku I.K.A., nebo až po návratu do ČR na ZPŠ. Té předložte originály dokladu o zaplacení. ZPŠ vám náklady proplatí do výše, kterou by uhradila řecká strana. Na tuto úhradu budete muset určitou dobu počkat. Pokud účet nepřesahuje 1000 EUR, můžete ZPŠ požádat o proplacení účtu do výše českých tarifů. Tuto úhradu obdržíte v relativně krátké době.

Pracovní neschopnost

Chcete-li uplatnit svůj nárok na české nemocenské z důvodů pracovní neschopnosti v Řecku, obraťte se neprodleně na pobočku I.K.A. a předložte lékařem vydané potvrzení o pracovní neschopnosti. Dále udejte adresu svého pobytu v Řecku, adresu příslušné české okresní správy sociálního zabezpečení.
Nahlaste co možná nejdříve svému zaměstnavateli (lze telefonicky nebo faxem) počátek a předpokládanou dobu trvání vaší pracovní neschopnosti, stejně tak místo pobytu při léčení.