Španělsko

Autor: Ing. Petra Hlaváčová

Kde získat více informací

Místní pobočky instituce INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social).

Před odjezdem

Požádejte ZPŠ o vydání Evropského průkazu zdravotního pojištění.
Pokud jeho vydání není technicky možné, nechte si vystavit Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz zdravotního pojištění.
V případě, že trpíte chronickým onemocněním a víte, že budete během pobytu potřebovat určitou péči (např. dialýza), je třeba její poskytnutí ve Španělsku ještě před odjezdem se zdravotnickým zařízením předjednat.

Dodatečné zaslání Potvrzení dočasně nahrazujícího Evropský průkaz zdravotního pojištění

Pokud u sebe z nějakého důvodu (ztráta, odcizení) nemáte při pobytu ve Španělsku Evropský průkaz zdravotního pojištění, můžete odtud ZPŠ kdykoliv kontaktovat a požádat o dodatečné zaslání Potvrzení dočasně nahrazujícího Evropský průkaz zdravotního pojištění. O dodatečné zaslání můžete požádat sám nebo prostřednictvím místního nositele zdravotního pojištění, v případech hospitalizace i prostřednictvím nemocnice. Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz zdravotního pojištění vám musí být na vyžádání dodatečně zasláno.

Lékařské ošetření

V případě potřeby se obraťte přímo na poskytovatele zdravotních služeb: poradenská (consultorio), ambulance (ambulatorio), zdravotnická centra (centro de salud), nemocnice (hospital). Informace o těchto zařízeních získáte u místních poboček instituce INSS – Instituto Nacional de la Seguridad Social. Informace poskytují i obecní úřady a policie.
Při ošetření je třeba předložit Evropský průkaz zdravotního pojištění (nebo Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz zdravotního pojištění)
Náklady na ošetření u zubního lékaře budete ve většině případů hradit sami.

Léky

Léky obdržíte v lékárnách na recept, který vám vystaví lékař.

Nemocniční péče

Pokud je onemocnění závažné, doporučí ošetřující lékař hospitalizaci. Při přijetí v nemocnici je třeba se prokázat Evropským průkazem zdravotního pojištění (nebo Potvrzením dočasně nahrazujícím Evropský průkaz zdravotního pojištění) a průkazem totožnosti.
V akutních případech je možné se obracet přímo na nemocnici.

Zaplatíte následující spoluúčast

Léky 40 % (vyjma důchodců)

Úhrada nákladů

Pokud jste z jakéhokoliv důvodu museli zaplatit péči v hotovosti, uschovejte si originály účtů a obraťte se po návratu do ČR na ZPŠ. ZPŠ vám náklady proplatí do výše, kterou by uhradila španělská strana. Na tuto úhradu budete muset určitou dobu počkat. Pokud účet nepřesahuje 1000 EUR, můžete ZPŠ požádat o proplacení účtu do výše českých tarifů. Tuto úhradu obdržíte v relativně krátké době.

Pracovní neschopnost

Chcete-li uplatnit svůj nárok na české nemocenské z důvodu pracovní neschopnosti ve Španělsku, obraťte se během tří dnů na pobočku INSS, která je příslušná místu pobytu s lékařem vydaném potvrzením o pracovní neschopnosti. Dále udejte adresu svého pobytu ve Španělsku, adresu příslušné české okresní správy sociálního zabezpečení.
Nahlaste co možná nejdříve svému zaměstnavateli (lze telefonicky nebo faxem) počátek a předpokládanou dobu trvání vaší pracovní neschopnosti, stejně tak místo pobytu při léčení.