Srbsko a Černá Hora

Autor: Tomáš Rutar

Pokud cestujete do Jugoslávie (Srbska a Černé Hory) ať již jako turista, či jako vyslaný pracovník, máte nárok na věcné dávky v rozsahu nutné a neodkladné zdravotní péče podle jugoslávského práva a na účet ZPŠ.

Tento nárok se vztahuje na všechny věcné dávky, jejich poskytnutí je nezbytné pro odvrácení ohrožení zdraví či života a které se nedají odsunout až do doby návratu do ČR. K tomuto účelu si na ZPŠ vyžádejte formulář CZ/YU 111, potvrzující Váš nárok na okamžité potřebné věcné dávky při přechodném pobytu na území Jugoslávie. V Srbsku můžete tento nárok uplatnit od 1.1.2015 předložením Evropského průkazu zdravotního pojištění (EHIC).

Nárok na zdravotní péči na základě mezinárodní smlouvy lze v Jugoslávii uplatnit pouze u lékařů a nemocnic, které mají smlouvu s jedním z republikových nositelů veřejného zdravotního pojištění.

POSTUP PRO UPLATNĚNÍ NÁROKU

Registrace a lékařské ošetření

Pokud během pobytu v Jugoslávii potřebujete lékařskou péči, musíte se nejprve obrátit na místní pobočku republikového nositele zdravotního pojištění (v Srbsku je to Republikový úřad zdravotního pojištění Srbska, v Černé Hoře Republikový fond zdravotnictví Černé Hory). Zde předložte Evropský průkaz zdravotního pojištění. Pobočka republikového nositele zdravotního pojištění Vám vystaví tzv. „Potvrdu o koriscenju davanja u naturi u zdravstvenim organizacijama" (Potvrzení o nároku na věcné dávky ve zdravotnických zařízeních). Zároveň Vám dají seznam smluvních zdravotnických zařízení. S tímto Potvrzením se poté obrátíte na smluvního lékaře.

Spoluúčast

V případě čerpání zdravotní péče, je třeba počítat s těmito sazbami spoluúčasti:

Lékařské a stomatologické ošetření :

V Černé Hoře: 20 % nákladů na ošetření
V Srbsku: 9,00 dinárů

Léky:

V Černé Hoře: 13,44 dinárů
V Srbsku: 9,00 dinárů

Nemocniční ošetření Závislé na trvání nemocničního ošetřování (za jeden den):

V Černé Hoře:

  • do 15 dnů: 13,44 dinárů
  • více než 15 dnů: 8,40 dinárů

V Srbsku:

  • do 15 dnů: 9,00 dinárů
  • více než 15 dnů: 4 dináry

Nedodržení předpokládaného postupu a refundace nákladů

Jestliže byste nemohli ošetření uplatnit popsaným způsobem, ale museli byste zdravotní péči uhradit v hotovosti, nechte si prosím vystavit a potvrdit účet, z něhož budou přesně vyplývat poskytnuté dávky. S těmito doklady se po návratu obraťte na ZPŠ. Ta Vám po provedení příslušných zjištění refunduje náklady do výše běžné v jugoslávském systému.

Na dobu pobytu o dovolené se doporučuje uzavřít i zdravotní cestovní připojištění pro cesty do zahraničí.