Švédsko

Autor: Tomáš Rutar

Kde získat více informací

Místní úřady sociálního pojištění (Lokala Försäkringkassan).

Před odjezdem

Požádejte ZPŠ o vydání Evropského průkazu zdravotního pojištění.
Pokud jeho vydání není technicky možné, nechte si vystavit Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz zdravotního pojištění.
V případě, že trpíte chronickým onemocněním a víte, že budete během pobytu potřebovat určitou péči (např. dialýza), je třeba její poskytnutí ve Švédsku ještě před odjezdem se zdravotnickým zařízením předjednat.

Dodatečné zaslání Potvrzení dočasně nahrazujícího Evropský průkaz zdravotního pojištění

Pokud u sebe z nějakého důvodu (ztráta, odcizení) nemáte při pobytu ve Švédsku Evropský průkaz zdravotního pojištění, můžete odtud ZPŠ kdykoliv kontaktovat a požádat o dodatečné zaslání Potvrzení dočasně nahrazujícího Evropský průkaz zdravotního pojištění. O dodatečné zaslání můžete požádat sám nebo prostřednictvím místního nositele zdravotního pojištění, v případech hospitalizace i prostřednictvím nemocnice. Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz zdravotního pojištění vám musí být na vyžádání dodatečně zasláno.

Lékařské ošetření

Vyhledejte nejbližší ambulanci, nemocnici nebo smluvního oblastního/privátního lékaře a předložte Evropský průkaz zdravotního pojištění (nebo Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz zdravotního pojištění)
Seznamy smluvních lékařů jsou k dispozici v lékárnách.
Náklady na stomatologické ošetření budete muset zaplatit sami.

Léky

Léky obdržíte v lékárnách na recept, který vám vystaví lékař.
Nemocniční péče
Pokud je onemocnění závažné, obraťte se přímo na nemocnici s Evropským průkazem zdravotního pojištění (nebo s Potvrzením dočasně nahrazujícím Evropský průkaz zdravotního pojištění). Pohotovost – akutmottagningen.

Za ošetření zaplatíte následující spoluúčast

Lékařské ošetření 100–250 SEK
Ambulantní akutní ošetření cca 250 SEK
Léky cena do 900 SEK: 100 %, cena od 900–4300 SEK: 10 %–50 %, max. 1800 SEK/rok
Hospitalizace 80 SEK/den

Úhrada nákladů

Pokud jste z jakéhokoliv důvodu museli zaplatit péči v hotovosti, uschovejte si originály účtů a po návratu do ČR se obraťte na ZPŠ. ZPŠ vám náklady proplatí do výše, kterou by uhradila švédská strana. Na tuto úhradu budete muset určitou dobu počkat. Pokud účet nepřesahuje 1000 EUR, můžete ZPŠ požádat o proplacení účtu do výše českých tarifů. Tuto úhradu obdržíte v relativně krátké době.

Pracovní neschopnost

Chcete-li uplatnit svůj nárok na české nemocenské z důvodu pracovní neschopnosti ve Švédsku, obraťte se během tří dnů na pobočku Försäkringskassan, která je příslušná místu vašeho pobytu, s lékařem vydaným potvrzením o pracovní neschopnosti (Läkärintyg för Sjukpenning). Dále udejte adresu svého pobytu ve Švédsku, adresu příslušné české okresní správy sociálního zabezpečení.
Nahlaste co možná nejdříve svému zaměstnavateli (lze telefonicky nebo faxem) počátek a předpokládanou dobu trvání vaší pracovní neschopnosti, stejně tak místo pobytu při léčení.