Velká Británie

Autor: Tomáš Rutar

Kde získat více informací

Department for Work and Pensions and Overseas Benefits Directorate
Tyneview Park, Whitley Road, Benton
Newcastle Upon Tyne NE 98 1BA
Telefon: 0191 218 77 77

Před odjezdem

Požádejte ZPŠ o vydání Evropského průkazu zdravotního pojištění.
Pokud není  jeho vydání není technicky možné, nechte si vystavit Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz zdravotního pojištění.

V případě, že trpíte chronickým onemocněním a víte, že budete během pobytu potřebovat určitou péči (např. dialýza), je třeba její poskytnutí ve Velké Británii ještě před odjezdem se zdravotnickým zařízením předjednat.

Dodatečné zaslání Potvrzení dočasně nahrazujícího Evropský průkaz zdravotního pojištění

Pokud u sebe z nějakého důvodu (ztráta, odcizení) nemáte při pobytu ve Velké Británii Evropský průkaz zdravotního pojištění, můžete odtud ZPŠ kdykoliv kontaktovat a požádat o dodatečné zaslání Potvrzení dočasně nahrazujícího Evropský průkaz zdravotního pojištění. O dodatečné zaslání můžete požádat sám nebo prostřednictvím místního nositele zdravotního pojištění, v případech hospitalizace i prostřednictvím nemocnice. Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz zdravotního pojištění vám musí být na vyžádání dodatečně zasláno.

Lékařské ošetření

Vyberte si takového lékaře, který má smlouvu s národním systémem zdravotního pojištění NHS (National Health Service) a předložte Evropský průkaz zdravotního pojištění (nebo Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz zdravotního pojištění).

V případě, že vám váš zdravotní stav nedovolí osobně navštívit lékaře a budete potřebovat jeho návštěvu doma, je třeba při telefonickém rozhovoru výslovně požádat, aby tento lékař spadal do systému národního zdravotního pojištění.

Jména smluvních lékařů a nemocnic získáte v Anglii na všech hlavních poštách, ve Skotsku u tzv. Health Boards a v Severním Irsku v Central Service Agency.

Léky

Léky obdržíte v každé lékárně na recept, který vám vystaví lékař.
Osoby osvobozené od spoluúčasti musí doplnit předtištěné prohlášení na rubu lékařského předpisu.

Hospitalizace

Doporučení k hospitalizaci vydá ošetřující lékař.
V nutných případech se lze obracet přímo s Evropským průkazem zdravotního pojištění (nebo s Potvrzením dočasně nahrazujícím Evropský průkaz zdravotního pojištění) na nemocnici spadající do národního systému zdravotního pojištění.

Za ošetření zaplatíte následující spoluúčast

Stomatologické ošetření 80 %, max. £ 348
Stomatologická prohlídka £ 4,76 (výjimka těhotné ženy, děti do 16 let, studenti do 18 let)
Léky £ 5,90 za medikament
Výjimky: osoby starší 60 let, děti do 18 let, těhotné ženy, osoby, které berou speciální léky a mají potvrzení o osvobození ze spoluúčasti.

Úhrada nákladů v případě platby v hotovosti

V případě, že jste musel zaplatit za péči v hotovosti, obraťte se s originály účtů za ošetření (zašlete je) na Department for Work and Pensions and Overseas Benefits Directorate, Newcastle upon Tyne, NE 98 1BA. Náklady vám budou refundovány do výše běžné v britském systému. Pokud to z nějakého důvodu nelze, obraťte se až po návratu do ČR na ZPŠ. ZPŠ vám zprostředkuje refundaci nákladů od britské strany.

Pracovní neschopnost

Chcete-li uplatnit svůj nárok na české nemocenské z důvodu pracovní neschopnosti ve Velké Británii, požádejte lékaře o vystavení potvrzení o pracovní neschopnosti.
Po začátku pracovní neschopnosti se urychleně obraťte na následující instituce:
Velká Británie Department for Work and Pensions and Overseas, Benefits Directorate, Newcastle upon Tyne, NE 98 1BA;
Severní Irsko Department of Health and Social Services, Overseas Branch, Castle Building Stormont, Belfast BT4 3HH Nothern Ireland.
Zde předložte potvrzení vystavené vaším ošetřujícím lékařem a udejte adresu svého pobytu ve Velké Británii a adresu příslušné české okresní správy sociálního zabezpečení.
Nahlaste co možná nejdříve svému zaměstnavateli (lze telefonicky nebo faxem) počátek a předpokládanou dobu trvání vaší pracovní neschopnosti, stejně tak místo pobytu dovolené (nahlášení dovolené).