Obecné informace

Autor: Tomáš Rutar

Evropská unie je integračním seskupením 27 evropských států. Vstupem České republiky do Evropské unie se k 1. květnu 2004  změnily nároky na zdravotní péči při pohybu v rámci zemí Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru (EHP).

Tyto nároky jsou od 1. května 2010 upraveny novým nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 a prováděcím nařízením č. 987/2009. Podrobnější informace k některým změnám souvisejícím s platností nových nařízení naleznete zde.

Tato nová nařízení se vztahují od 1. dubna 2012 i na Švýcarskou konfederaci a od 1. června 2012 rovněž na státy Evropského hospodářského prostoru (EHP) - Norské království, Islandskou republiku a Lichtenštejnské knížectví. Státy EHP zatím nebudou aplikovat nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1231/2010, kterým se rozšiřuje působnost nařízení (ES) č. 883/2004 a nařízení (ES) č. 987/2009 na státní příslušníky třetích zemí, na které se tato nařízení dosud nevztahují pouze z důvodu jejich státní příslušnosti.

Od 1. července 2013 se stává Chorvatsko členským státem Evropské unie. Vstupem Chorvatska do EU se změní nároky v přístupu ke zdravotním službám českých pojištěnců v Chorvatsku a chorvatských pojištěnců v ČR (více informací).

Nároky čerpání zdravotních služeb v rámci zemí Evropské unie jsou dále od 22. 4. 2014 upraveny Směrnicí Evropského parlamentu a Rady č. 24/2011 o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči. Směrnice přináší nové možnosti náhrady nákladů na zdravotní péči, za kterou osoba cíleně vycestovala do zahraničí bez udělení předchozího souhlasu zdravotní pojišťovnou (bližší informace).

Tyto nároky se řídí právem EU, které má přednost před českým zákonem.

Bližší informace naleznete v levém menu „Pobyt v zahraničí“.

Věříme, že tím přispějeme ke zvýšení Vaší informovanosti o zdravotní péči v rámci EU.