Oznamovací povinnost

Autor: Josef Novotný

Pojištěnec má oznamovací povinnost vůči zdravotní pojišťovně veškerých rozhodných skutečností souvisejících se zdravotním pojištěním vymezenou §10 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.
 

ZPŠ oznamuje všem svým pojištěncům, kteří pracují nebo se chystají pracovat v jiném členském státě EU, že od 1. 5. 2005 je přísněji posuzováno nesplnění oznamovací povinnosti při zahájení výkonu výdělečné činnosti v jiném státě EU. 


Evropské právní předpisy platné v ČR stanoví, že čeští občané mají podléhat právním předpisům o zdravotním pojištění pouze v jednom státě. Tímto státem je stát výkonu výdělečné činnosti. Při nesplnění oznamovací povinnosti může být vůči pojištěnci uplatněna přiměřenásankce.

Pokud tedy víte, že v nejbližší době začnete vykonávat výdělečnou činnost v jiném státě EU, informujte o tom před vycestováním ZPŠ. Odhlaste se z českého systému zdravotního pojištění od data zahájení výdělečné činnosti a informujte se na podmínky přerušení pojištění.

Pokud jste již zahájil/a výdělečnou činnost v jiném státě EU, oznamte to neprodleně - do 8 dnů - ZPŠ. Zároveň s odhlášením vraťte ZPŠ svůj průkaz pojištěnce!


Vaší povinností je také informovat ZPŠ o tom, zda máte nezaopatřené rodinné příslušníky. Tito rodinní příslušníci budou pojištěni s Vámi z titulu Vašeho zaměstnání ve státě výkonu Vaší výdělečné činnosti.


Po svém návratu do ČR jste povinen/na doložit ZPŠ Vaše pojištění v zahraničí. Nebude-li tato skutečnost písemně doložena, budete si muset doplatit pojistné na zdravotní pojištění jako osoba bez zdanitelných příjmů (od 1.1.2022 je výše pojistného 2187,- Kč / měsíc).


Při výkonu výdělečné činnosti pouze v jiném státě EU nemůžete být zároveň pojištěn ve veřejném systému zdravotního pojištění ČR. To je možné pouze za předpokladu, že by Vám byla udělena výjimka z příslušnosti k právnímu systému státu bydliště. Jedná se o formulář A1, který Vám vystaví OSSZ v místě bydliště.