Postupy českých občanů v různých situacích

Autor: Tomáš Rutar

Postup pojištěnce a jeho nárok na zdravotní péči se liší co do rozsahu v závislosti na tom, z jakého důvodu v jiném státě bydlí či pobývá. V zásadě lze rozlišit následující skupiny osob:

  • Čeští pojištěnci pobývající na území jiného členského státu EU, EHP a Švýcarska přechodně, např. jako turisté, vyslaní pracovníci, nebo studenti
  • Pracovníci a jejich nezaopatření rodinní příslušníci bydlící v jiném členském státě, než je stát pojištění
  • Nezaopatření rodinní příslušníci pracovníka bydlícího v jiném členském státě než pracovník
  • Čeští důchodci a jejich nezaopatření rodinní příslušníci bydlící v jiném členském státě
  • Žadatelé o plánovanou péči

Bližší informace k jednotlivým situacím budou zobrazeny po výběru z nabídky vlevo.