Důchodci

Autor: Tomáš Rutar

Čeští důchodci a jejich rodinní příslušníci, bydlící v jiných zemích Evropské unie mají na základě Nařízení Rady (EEC) 883/04 nárok na plnou zdravotní péči v ČR i v zemi bydliště na účet ZPŠ. Podmínkou je, že nepobírají důchod také v zemi bydliště. Nárok se vztahuje také na nečlenské země Norsko, Lichtenštejnsko a Island, přičemž v těchto případech mají v ČR nárok pouze na lékařsky nezbytnou zdravotní péči.

Postup, který je třeba dodržet:

Na českém území:

Pokud jste českým důchodcem a hodláte se sám, nebo spolu se svými nezaopatřenými rodinnými příslušníky přestěhovat na území jiného členského státu, musíte ZPŠ požádat o vystavení formuláře E121. Na pracovišti ZPŠ uvedete, odkdy hodláte začít bydlet na území jiného členského státu EU. Dále uvedete, zda se s Vámi stěhují i Vaši rodinní příslušníci a jaká je jejich situace z hlediska zdravotního pojištění. Uvedete zejména, zda za ně hradí pojistné stát (děti), nebo zda si musí hradit pojistné sami (žena v domácnosti). Formulář Vám nebude vystaven okamžitě, neboť ZPŠ jej musí zaslat okresní správě sociálního zabezpečení, která vyplní část týkající se Vašeho nároku na důchod.

Pokud chcete celou administrativní proceduru urychlit, obraťte se nejdříve na okresní správu sociálního zabezpečení a požádejte ji o vyplnění části formuláře, týkající se nároku na důchod. Takto částečně vyplněný formulář poté předložte na pobočce své zdravotní pojišťovny, která potvrdí část, týkající se vašeho nároku na zdravotní péči.

Stejný formulář E121 obdrží i Vaši nezaopatření rodinní příslušníci, kteří se s Vámi do jiného členského státu stěhují. Pokud se s Vámi stěhuje do jiného členského státu rodinný příslušník, který doposud musel v ČR hradit pojistné jako samoplátce, bude jej muset hradit dál i ze země nového bydliště.

Na území státu, kde hodláte bydlet:

Potvrzený formulář E121 předložte na území státu Vašeho nového bydliště instituci, která je uvedena na poslední straně formuláře E121 pod bodem a) . Tato instituce Vás zaregistruje jako důchodce z jiného členského státu. Bude Vás také informovat o tom, jakým způsobem a s jakým dokladem uplatníte svůj nárok u lékaře. Předtím, než budete zaregistrován, může od Vás tato cizí instituce vyžadovat doklady o bydlišti, nebo jinou součinnost. O tom, co je po Vás pro účely registrace vyžadováno Vás bude informovat tato instituce.

Nárok na zdravotní péči v zemi bydliště

Na základě formuláře E121 Vám bude na území státu bydliště poskytována veškerá zdravotní péče za stejných podmínek jako místním důchodcům.
Zůstanete nadále pojištěn v ČR, kde za vás bude státem placeno pojistné.
ZPŠ, u níž jste byl pojištěn, bude instituci v místě bydliště, která vás registrovala hradit náklady na Vaši zdravotní péči.