Rodinní příslušníci bydlíci v jiném státě než pracovník

Autor: Tomáš Rutar

Pracujete-li v ČR a Vaši nezaopatření rodinní příslušníci bydlí v jiném členském státě EU, obraťte se na ZPŠ se žádostí o vydání formuláře E109.

Tento formulář je třeba předložit nebo zaslat instituci, která hradí zdravotní péči v místě bydliště Vašich nezaopatřených rodinných příslušníků. Na základě tohoto formuláře budou Vaši nezaopatření rodinní příslušníci ve státe svého bydliště zaregistrováni. Budou mít nárok na veškerou zdravotní péči jako místní pojištěnci. Náklady na tuto péči však ponese ZPŠ.