Osoby ze třetích zemí

Autor: Tomáš Rutar

Účast v systému veřejného zdravotního pojištění osob ze třetích států (všechny státy kromě států EU, EHP a Švýcarska) vzniká ze zákona:

  • osobám s trvalým pobytem na území ČR;
  • osobám, které jsou zaměstnanci zaměstnavatele, který má sídlo nebo trvalý pobyt na území ČR;
  • příslušníkům třetích států, kteří legálně pobývají na území členského státu EU a vztahuje se na ně nařízení Rady (EHS) 883/04 (tedy splňují podmínku migrace mezi členskými státy - např. předchozí výdělečná činnost na území jiného členského státu EU - viz nařízení Rady (EHS) 1231/10, které rozšiřuje osobní rozsah nařízení 883/04).

Cizinci, kteří nesplňují podmínky pro účast na veřejném zdravotním pojištění, mohou uzavřít cestovní zdravotní pojištění například u Pojišťovny VZP, a.s., Victoria Volksbanken, a.s., Pojišťovna Slavia, a.s., Maxima pojišťovna, a.s. a UNIQA pojišťovna.