Příspěvky pro dárce krve

Staňte se dárcem krve a využijte výhod od ZPŠ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezpříspěvkových dárců krve i kostní dřeně, kteří nezištně takto pomáhají ostatním, si naše pojišťovna velmi váží. Proto máme i v letošním roce připraveny finanční benefity (příspěvky), kterými se snažíme podpořit jejich velmi prospěšnou činnost.  

 

Program Výše       příspěvku   Informace
příspěvek pro bezpříspěvkové   dárce krve a kostní  dřeně* do 1 000 Kč

pohybové aktivity, vitamínové prostředky, doplňky stravy, masáže, prostředky dentální hygieny,služby denátlní hygienistky, sluneční brýle  s UV filtrem, ortopedickou obuv a vložky zakoupené v lékárně a prodejně zdrav. potřeb, saunu, opalovací krémy s UV filtrem

Podmínka: absolvování bezplatného odběru krve nebo krevních derivátů, předložení průkazu dárce krve s odběrem za posledních 12 měsíců

příspěvek pro držitele Zlatého kříže a vyššího ocenění* do 4 000 Kč

pohybové aktivity, vitamínové prostředky, doplňky stravy, masáže, prostředky dentální hygieny, služby dentální hygienistky, sluneční brýle s UV filtrem, ortopedickou obuv a vložky zakoupené v lékárně a prodejně zdrav. potřeb, saunu, opalovací krémy s UV filtrem

Podmínka: doložení těchto ocenění za rok 2020

ozdravný pobyt v ČR pro dárce kostní dřeně do 10000 Kč

zájemci se dostaví na zdravotní odbor ZPŠ a bude jim umožněno bezplatně absolvovat týdenní ozdravný pobyt v některém ze smluvních lázeňských nebo ozdravných zařízení

Podmínka: darování kostní dřeně v roce 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dárci krve mohou také využít 30 dnů cestovního pojištění Vitalitas zdarma.

Pojištění si lze sjednat na našich pracovištích. 

 

Žádost o příspěvek a podrobnosti najdete zde.

Příspěvky proplácíme od 1.2.2020 do 11.12.2020.

 

Za posledních 5 let vyplatila ZPŠ na těchto příspěvcích z Fondu prevence již 10,3 mil. Kč, a to téměř 13 tisícům dárců. ZPŠ je také průběžně odměňuje zajímavými dárky předávanými při příležitosti slavnostních ocenění, které pořádají oblastními spolky Českého červeného kříže.

Na fotografie z předávání se můžete podívat např. zde

 

Proč darovat krev?

  • Krev je nenahraditelná i ve 21. století – neexistuje způsob nebo jiná látka, která by dokázala plnohodnotně nahradit skutečnou krev.
  • Bez krve nelze ve zdravotnictví řešit vážné úrazy nebo složitější operace.
  • Dárcovství krve přináší pocit z nezištné pomoci lidem, kteří krev momentálně potřebují k zachování přiměřené kvality života, či dokonce k záchraně života.
  • Může nastat okamžik, kdy bude krev potřebovat někdo z Vašich blízkých, nebo dokonce Vy sami.

 

Dárcem krve může být každý zdravý člověk ve věku od 18-65 let. 

 

V případě, že se chcete stát dárcem, kontaktujte své nejbližší transfuzní oddělení, kde vám řeknou bližší podmínky.

Seznam míst, kde lze vzácnou tekutinu darovat.