Příspěvky pro dárce krve

Staňte se dárcem krve a využijte výhod od ZPŠ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezpříspěvkových dárců krve i kostní dřeně, kteří nezištně takto pomáhají ostatním, si naše pojišťovna velmi váží. Proto máme i v letošním roce připraveny finanční benefity (příspěvky), kterými se snažíme podpořit jejich velmi prospěšnou činnost.  

 

Program  Max. výše     příspěvku*   Informace
příspěvek pro bezpříspěvkové dárce krve a kostní dřeně* 1 000 Kč

pohybové aktivity, vitamínové prostředky, doplňky stravy, masáže, prostředky dentální hygieny, služby dentální hygienistky, sluneční brýle s UV filtrem, ortopedickou obuv a vložky zakoupené v lékárně a prodejně zdrav. potřeb, saunu, opalovací krémy s UV filtrem

Podmínka: absolvování bezplatného odběru krve nebo krevních derivátů, předložení průkazu dárce krve s odběrem za posledních 12 měsíců

příspěvek pro držitele Zlatého kříže a vyššího ocenění* 4 000 Kč

pohybové aktivity, vitamínové prostředky, doplňky stravy, masáže, prostředky dentální hygieny, služby dentální hygienistky, sluneční brýle s UV filtrem, ortopedickou obuv a vložky zakoupené v lékárně a prodejně zdrav. potřeb, saunu, opalovací krémy s UV filtrem

Podmínka: doložení těchto ocenění za rok 2022

ozdravný pobyt v ČR pro dárce kostní dřeně 10 000 Kč

na ozdravný pobyt v některém ze smluvních lázeňských zařízení dle výběru a po domluvě s referentem lázeňské péče
Podmínka: darování kostní dřeně v roce 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Příspěvky proplácíme od 1.2.2022 do 30.11.2022.

 

ZDARMA cestovní pojištění pro dárce

  • od našeho partnera VITALITAS pojišťovny a. s.
  • platí na léčebné výlohy, celý svět, na 30 dnů.
  • Podmínkou je předložení průkazu dárce krve s odběrem za posledních 12 měsíců. 

Pojištění si lze sjednat na našich pracovištích. 

 

Proč darovat krev?

  • Krev je nenahraditelná i ve 21. století – neexistuje způsob nebo jiná látka, která by dokázala plnohodnotně nahradit skutečnou krev.
  • Bez krve nelze ve zdravotnictví řešit vážné úrazy nebo složitější operace.
  • Dárcovství krve přináší pocit z nezištné pomoci lidem, kteří krev momentálně potřebují k zachování přiměřené kvality života, či dokonce k záchraně života.
  • Může nastat okamžik, kdy bude krev potřebovat někdo z Vašich blízkých, nebo dokonce Vy sami.

Dárcem krve může být každý zdravý člověk ve věku od 18-65 let. 

 

V případě, že se chcete stát dárcem, kontaktujte své nejbližší transfuzní oddělení, kde vám řeknou bližší podmínky.

Seznam míst, kde lze vzácnou tekutinu darovat.

 


Za posledních 5 let vyplatila ZPŠ na těchto příspěvcích z Fondu prevence již 10,3 mil. Kč, a to téměř 13 tisícům dárců. ZPŠ je také průběžně odměňuje zajímavými dárky předávanými při příležitosti slavnostních ocenění, které pořádají oblastními spolky Českého červeného kříže.

 

Chcete čerpat výhody pro dárce a nejste ještě naším pojištěncem? Registrujte se k nám!