Příspěvky na očkování

Autor: Martin Vaněk

 

Příspěvky ze Zdravotních programů 2023 můžete čerpat od 1. 2. 2023 do 30. 11. 2023. U očkování provedeného v listopadu a prosinci 2023 se prodlužuje termín pro podání žádosti o příspěvek dané kategorie do 19.1. 2024.

 

Očkování Věkové omezení Ž/M Max. výše příspěvku Podmínky a čerpání
chřipka do 65 let Ž/M    400 Kč

 na jednu dávku

(mimo očkování hrazené z v.z.p.)

klíšťová encefalitida

do 50 let

Ž/M

 2 100 Kč

700 Kč na každou dávku 

(mimo očkování hrazené z v.z.p.)

hepatitida 

bez omezení Ž/M   800 Kč

1x za rok po doložení ukončení očkovacího schématu (mimo očkování hrazené z v.z.p.)

meningokok  bez omezení Ž/M   3 600 Kč

1 200 Kč na každou dávku

(mimo očkování hrazené z v.z.p.)

rotavirové infekce do 1 roku Ž/M  3 000 Kč 1 000 Kč na každou dávku, po ukončení očkovacího schématu 

 

HPV infekce

15 až 18 let Ž/M  4 000 Kč

1x za rok po ukončení očkovacího schématu, vyjma pojištěnců, kteří věkem 13 - 14 let spadají do očkování hrazeného dle platné legislativy

HPV infekce

do 45 let Ž    4 000 Kč

na očkování pro ženy, u kterých bylo zahájeno očkování do 6 měsíců po konizaci děložního čípku pro prekancerózu, po ukončení očkovacího schématu v roce 2023, po schválení revizním lékařem ZPŠ

balíček ostatních očkování

bez omezení

Ž/M   1 000 Kč na očkovací látky výše neuvedené, které nejsou hrazeny z v. z. p. nebo nesplňují uvedené podmínky

Očkování hrazená z v. z. p. zde

Očkování hrazené z v.z.p. musí být provedeno lékařem. Účtenky na vakcíny z lékárny Vám nebudou proplaceny.

Podmínka pro všechna očkování: požadujeme předložení prokazatelného dokladu o úhradě očkování, očkovacího průkazu nebo jiného písemného dokladu o provedeném očkování.

Žádost o příspěvek a podmínky proplácení najdete zde