Příspěvky pro dárce krve

Autor: Martin Vaněk

 

Příspěvky ze Zdravotních programů 2023 proplácíme od 1. 2. do 30. 11. 2023. 

U dárcovství krve provedeného v listopadu a prosinci 2023 se prodlužuje termín pro podání žádosti o příspěvek dané kategorie do 19.1. 2024.

Dárcem krve se může stát každý člověk ve věku od 18 do 65 let s dobrým zdravotním stavem. Obraťte se na svou nejbližší nemocnici. Registrovat se můžete také do databáze potenciálních dárců kostní dřeně, a to v rámci národního programu.

Bližší informace najdete zde

 

Program Max. výše příspěvku Podmínky a čerpání
příspěvek pro bezpříspěvkové dárce krve a kostní dřeně 1 000 Kč

na pohybové aktivity, vitamínové prostředky, doplňky stravy, masáže, prostředky dentální hygieny, služby dentální hygienistky, sluneční brýle s UV filtrem, ortopedickou obuv a vložky zakoupené v lékárně a prodejně zdrav. potřeb, saunu, opalovací krémy s UV filtrem

Podmínka: absolvování bezplatného odběru krve nebo krevních derivátů, předložení průkazu dárce krve s odběrem za posledních 12 měsíců

příspěvek pro držitele Zlatého kříže a vyššího ocenění

4 000 Kč

stejné jako u dárců krve

Podmínka: doložení těchto ocenění za rok 2023

ozdravný pobyt v ČR pro dárce kostní dřeně 10 000 Kč na ozdravný pobyt v některém ze smluvních lázeňských zařízení dle výběru a po domluvě s referentem lázeňské péče
Podmínka: darování kostní dřeně v roce 2023

 

ZDARMA cestovní pojištění

  • od našeho partnera VITALITAS pojišťovny a. s.
  • platí na léčebné výlohy, celý svět, na 30 dnů.
  • Podmínkou je předložení průkazu dárce krve s odběrem za posledních 12 měsíců. 

Žádost o příspěvek a podmínky proplácení najdete zde