Lůžková péče

Autor: Martin Vaněk

Úhrada hrazených služeb v roce 2023

Úhrada probíhá dle Přílohy č. 1 k vyhlášce č. 315/2022 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2023, a to buď zálohovým nebo výkonovým způsobem.