Lůžková péče

Autor: Markéta Hlaváčková

Úhrada hrazených služeb v roce 2021

Úhrada probíhá dvěma způsoby dle počtu ošetřených pacientů dle vyhlášky č. 428/2020 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2021.