Praktické lékařství

Autor: Markéta Hlaváčková

Dohoda o základním souboru výkonů odbornosti 001

Dohoda o základním souboru výkonů odbornosti 002

Finanční motivace za zabezpečení lékařské pohotovostní služby 

Do 15. března 2023 musí poskytovatelé v oboru všeobecného praktického lékařství a praktického lékařství pro děti a dorost doložit ZPŠ svůj nárok na navýšení úhrady za účast na službách lékařské pohotovostní služby v roce 2022.

V souladu s úhradovou vyhláškou pro rok 2022 (č. 396/2021 Sb.) bude úhrada navýšena poskytovateli v oboru všeobecného praktického lékařství a praktického lékařství pro děti a dorost, který do 15. 03. 2022 předloží zdravotní pojišťovně za hodnocené období potvrzení poskytovatele, který zajišťuje lékařskou pohotovostní službu, že se prostřednictvím lékařů, kteří u něj působí jako nositelé výkonů odbornosti 001 nebo 002 podle seznamu výkonů, účastnil alespoň 10 služeb v rámci lékařské pohotovostní služby podle § 110 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.

Navýšení bude ze strany ZPŠ realizováno výhradně u poskytovatelů, kteří měli v roce 2022 platnou smlouvu se ZPŠ a jsou hrazeni kombinovanou kapitačně výkonovou platbou. Pro realizaci navýšení je rozhodující, že poskytovatel, který zajišťuje LPS doloží potvrzení, že se zúčastnil prostřednictvím svých lékařů alespoň 10 služeb LPS, kterou organizuje kraj, tj. u poskytovatele LPS, který má na poskytování LPS uzavřenou smlouvu s krajem, resp. je organizací LPS pověřen. Můžete využít připravený formulář ZPŠ.

ZPŠ proplácí navýšenou úhradu za LPS poskytnutou ve Královéhradeckém a Středočeském kraji.

 


Formulář ke stažení