Specializovaná ambulantní péče

Autor: Martin Vaněk

Úhrada hrazených služeb v roce 2023

Úhrada probíhá v souladu s Přílohou č. 3 k vyhlášce č. 315/2022 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2023, a to dvěma způsoby: výkonovým způsobem bez limitace, nebo výkonovým způsobem do limitu (počet unikátně ošetřených pojištěnců vynásoben hodnotou PURO, tato hodnota je součástí smluvního Dodatku pro daný rok).