Proplácení příspěvků ze zdravotních programů roku 2020 a výměna zdravotních průkazů

Vážení pojištěnci,  vzhledem k pokračujícímu omezenému režimu provozu ZPŠ dle nouzového stavu jsou žádosti o proplacení příspěvků ze zdravotních programů za rok 2020 i žádosti o výměnu zdravotních průkazů (EHIC) zpracovávány průběžně. Zdravotní průkazy, jejichž platnost skočila v roce 2020, budou prozatím zdravotnická zařízení i lékaři akceptovat. Pojištěncům jsou nové průkazy zasílány průběžně poštou, případně si je mohou pojištěnci vyzvednout na pracovištích ZPŠ (kromě Jilemnice). 

Děkujeme za pochopení. 

 

Všechny aktuality