První letošní přeplatky za léky vyplácené Zaměstnaneckou pojišťovnou Škoda

Za první letošní čtvrtletí se agenda tzv. nadlimitů týká 3 166 pojištěnců, kterým ZPŠ vyplatí téměř 2,3 mil. Kč.

Tato čísla znamenají oproti prvnímu čtvrtletí roku 2023 nárůst jak v počtu pojištěnců, konkrétně o 871, tak i ve vyplacené částce, kde došlo meziročně k nárůstu celkem o 800 tis. Kč.

Nejvyšší částka uhrazená jednomu pojištěnci nyní činí 11 703 Kč.  

Stabilně se tato agenda týká hlavně seniorů nad 70 let s ochranným limitem 500 Kč, kteří tvoří 87 % z pojištěnců, kterým jsou určeny přeplatky za 1. čtvrtletí roku 2024.

Stran samotné výplaty se pro pojištěnce nic nemění a nepředstavuje to pro ně žádnou administrativní zátěž. Těm, kteří překročí ochranný limit je za konkrétní čtvrtletí nejprve poslán od naší pojišťovny informační dopis s detailními údaji a samotná výplata je následně provedena na bankovní účet (toto ze strany ZPŠ jde upřednostňovaný způsob), případně prostřednictvím složenky.  

Pojištěnci, kteří mají zájem o průběžnou kontrolu započitatelných poplatků za léky, které jsou jim následně po překročení ochranného limitu vráceny, k tomu mohou využít jednu z funkcionalit bezplatné elektronické aplikace ZPŠ, Karty mého srdce.

Pokud jste našimi pojištěnci, a Kartu mého srdce ještě nemáte zřízenou, neváhejte. Její aktivace je snadná (lze k tomu využít i tzv. bankovní identitu - Bank ID)
a po zaregistrování Vám je k dispozici celá řada velmi užitečných funkcionalit spojených s Vaším zdravím. Více informací o Kartě mého srdce naleznete zde.

Image

 

Všechny aktuality