Rozhovor s ředitelkou ZPŠ Ing. Darinou Ulmanovou, MBA - Naše pojišťovna se postará o zdraví celé Vaší rodiny

 

Finanční stabilita, již řadu let široká nabídka zdravotních programů financovaných z fondu prevence, kvalitní zdravotní péče ve stabilní síti smluvních poskytovatelů zdravotních služeb, elektronická aplikace Karta mého srdce nabitá spoustou užitečných funkcí a informací týkajících se péče o zdraví či individuální přístup k pojištěncům. To je jen krátký souhrn toho, co poskytuje svým pojištěncům Zaměstnanecká pojišťovna Škoda, opakovaně oceněná v rámci projektu Zdravotní pojišťovna roku nezávislé organizace „HealthCare Institute“.

Jak je to v současné době s financováním a dostupností zdravotní péče i s možnostmi prevence závažných onemocnění jsme se zeptali osoby nejpovolanější, a sice ředitelky ZPŠ Ing. Dariny Ulmanové, MBA.

 

 

Paní ředitelko, v dnešní době, která je navíc komplikovaná pandemií koronaviru, se velmi často diskutuje o problematice financování zdravotní péče. Jak Vy toto vnímáte a jaká je podle Vás pozice ZPŠ?

Podle mého názoru je zcela klíčová dlouhodobá udržitelnost financování zdravotních služeb a z toho pohledu především odpovědné ekonomické chování všech účastníků systému veřejného zdravotního pojištění. Od státu, přes plátce, poskytovatele zdravotních služeb až po nás, zdravotní pojišťovny. Společným cílem všech by mělo být poskytnout pojištěncům maximální servis při zachování rozumného hospodaření.

My v ZPŠ se samozřejmě chováme jako správní hospodáři a nakládáme s prostředky našich pojištěnců zodpovědně. Troufám si říci, že naše dlouhodobá finanční stabilita je tím hlavním pozitivním signálem pro naše současné ale i potenciální pojištěnce. Naší hlavní devízou jsou včasné úhrady poskytovatelům zdravotních služeb, a navíc se snažíme ke každému pojištěnci přistupovat individuálně a s maximální péčí.

 

Málokdo si dovede představit, kolik zdravotní péče vůbec stojí. Můžete uvést, prosím, nějaké příklady?

Co se týká „běžných“ diagnóz, jsou to tisícové až desetitisícové náklady. Např. otřes mozku stojí cca 6 tisíc Kč, zlomenina klíční kosti cca 25 tisíc Kč, akutní zánět slepého střeva cca 31 tisíc Kč.

Za naše pojištěnce hradíme pro jejich nezbytnou léčbu samozřejmě i velmi nákladné výkony. Naším dosud nejnákladnějším pacientem v historii ZPŠ byl pojištěnec, za jehož péči jsme uhradili více než 67 milionů Kč.

Ale i některá další specializovaná péče znamená náklady, dosahující řádu milionů korun. Diagnózy jako např. oběhová a dechová nedostatečnost při srdeční vadě, leukémie, karcinom, poranění páteře nebo péče o nedonošené novorozence představují takřka s jistotou náklady převyšující jeden milion korun.

Přehled financování své léčby i hrazené výkony si může každý náš pojištěnec najít v naší speciální aplikaci Karta mého srdce.

 

ZPŠ je známá tím, že velkou pozornost věnuje prevenci, dokonce byla u zrodu jednoho z celostátních preventivních programů, je to tak?

ZPŠ dává na prevenci opravdu velký důraz, a to už od vzniku pojišťovny. Je to patrné i ze skutečnosti, že v přepočtu nákladů na preventivní programy na jednoho pojištěnce jsme dlouhodobě v čele mezi všemi zdravotními pojišťovnami v ČR.

Tím zmíněným „průkopnickým“ programem je prevence kolorektálního karcinomu, který měli pojištěnci ZPŠ možnost využít již od roku 1993 a který jsme spustili ve spolupráci s firmou ŠKODA AUTO a. s. a její odborovou organizací. Vše pod záštitou významných odborníků. Naše nabídka v této oblasti se postupně vyvinula do široké palety zajímavých zdravotních programů, kterých je nyní již přes třicet a plánujeme na ně letos vynaložit 43 mil. Kč. Jsem přesvědčena, že si z nich vybere každý náš pojištěnec – od dětí po seniory. Navíc dosud nemáme pro čerpání stanoveny žádné limity – ani na pojištěnce, nebo na rodinu.

 

ZPŠ je regionální pojišťovna. Jak je to se zajištěním dostupnosti péče, která je předepsaná legislativou?

I když jsme regionální a řekla bych až rodinnou zdravotní pojišťovnou, tak se nedostatku smluvních partnerů naši pojištěnci rozhodně nemusí obávat. Naši síť průběžně upravujeme právě dle jejich potřeb. Náš zdravotní odbor oslovuje další lékaře a zařízení v místě bydliště našich pojištěnců.

ZPŠ se navíc vždy snažila mít ke svým pojištěncům individuální přístup. Pokud to vztáhneme právě na situaci, kdy pojištěnec hledá lékaře, je mu z naší strany poskytnuta individuální podpora a poradenství, nikoliv pouze předán seznam kontaktů na lékaře. Zde nám velikost naší pojišťovny a již zmíněné regionální působení velmi napomáhá a myslím, že i díky tomu nám jsou naši pojištěnci věrní a přestupují k nám s celou svou rodinou.

 

Pokud někoho, kdo zatím není Vaším pojištěncem, osloví nabídka ZPŠ, jak se u vás mohou registrovat?

Každého nového pojištěnce samozřejmě vítáme a nutno podotknout, že ačkoliv jsme původně zaměstnanecká pojišťovna, jsme otevřeni každému. Přejít k nám můžete i s celou rodinou. Změna pojišťovny není nijak složitá, avšak legislativně striktně vymezená. Letos je možné se k nám přidat už jen do 30. září. Lze buď předat vyplněný   registrační list na některém z našich pracovišť, či využít možnost on-line přehlášení. Formulář najdou zájemci na našich webových stránkách www.zpskoda.cz. Dále vše zařídíme my a od 1. ledna 2021 přechází zájemce do naší péče.

 

Děkuji za rozhovor.

Všechny aktuality