Seminář pro lékaře na téma „interna“

V pondělí 29. 4. se uskutečnil odborný seminář pro lékaře uspořádaný Zaměstnaneckou pojišťovnou Škoda ve spolupráci s Oblastní nemocnicí Mladá Boleslav. Odborným garantem a jedním z přednášejících na tomto semináři, který byl zaměřen na léčbu fibrilace síní, diagnostické a léčebné možnosti u pacientů s onemocněním cév a možnostmi terapie u rezistentní hypertenze byl nový primář interního oddělení mladoboleslavské nemocnice MUDr. Martin Polák. Kromě něj byli dalšími přednášejícími prof. MUDr. Petr Neužil, CSc., FESC a MUDr. Bibiana Banárová.

Je velmi potěšující, že tyto semináře, kterými se Zaměstnanecká pojišťovna Škoda ve spolupráci s místní nemocnicí a dalšími poskytovateli zdravotních služeb z regionu (Klinika Dr. Pírka či Psychiatrická nemocnice Kosmonosy) již řadu let snaží přispívat k průběžnému celoživotnímu vzdělávání lékařů v regionu, jsou velmi hojně navštěvované a rovněž jejich odborná úroveň je účastníky seminářů pozitivně hodnocena.  

Všechny aktuality