Seminář pro lékaře na téma „Péče o stabilizovaného onkologického pacienta“

Ve středu 19. 2. se za hojné účasti téměř 40 lékařů z Mladoboleslavska uskutečnil odborný seminář uspořádaný Zaměstnaneckou pojišťovnou Škoda ve spolupráci s Oblastní nemocnicí Mladá Boleslav. Odborným garantem a zároveň přednášejícím na tomto semináři, který byl zaměřen na problematiku péče o onkologické pacienty, byl přednosta Komplexního onkologického centra Krajské nemocnice Liberec prim. MUDr. Jiří Bartoš, MBA. Součástí semináře byla i široká odborná diskuse k prezentovanému tématu a celý seminář byl jeho účastníky velmi pozitivně hodnocen.

Všechny aktuality