Seminář ZPŠ a Oblastní nemocnice Mladá Boleslav na téma „Osteoporóza“

Za velkého zájmu více než 40 účastníků se v zaměstnanecké jídelně Oblastní (Klaudiánovy) nemocnice Mladá Boleslav uskutečnil ve středu 26. 4. 2023 seminář pro lékaře z Mladoboleslavska na téma „Osteoporóza“.

Tento seminář svojí garancí zaštítil primář Interního odd. Oblastní (Klaudiánovy) nemocnice Mladá Boleslav MUDr. Martin Polák. Role přednášejícího se ujal renomovaný odborník z III. interní kliniky – kliniky endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN v Praze, doc. MUDr. Vít Zikán, Ph.D., který posluchačům velmi zajímavě přiblížil různé pohledy na problematiku osteoporózy, od její patogeneze
a epidemiologie až po prevenci a léčbu.

Jsme velmi rádi, že odborné semináře, které ZPŠ ve spolupráci s Oblastní (Klaudiánovou) nemocnicí Mladá Boleslav pořádá, jsou ze strany lékařů stále hojně navštěvovány. Lze je tak považovat za důležitý prvek jejich odborného vzdělávání, který se v konečném důsledku pozitivně promítá do kvality poskytované zdravotní péče.

 

Všechny aktuality