Seminář ZPŠ a Oblastní nemocnice Mladá Boleslav na téma „První pomoc v ordinaci lékaře"

Další se série seminářů pro lékaře, které společně pořádá ZPŠ ve spolupráci s Oblastní (Klaudiánovou) nemocnicí Mladá Boleslav byl zacílen na problematiku první pomoci. Konal se v úterý 21. 3. opět v nové nemocniční zaměstnanecké jídelně a na jeho úvod účastníky přivítala ředitelka ZPŠ Ing. Darina Ulmanová, MBA.

Odborným garantem tohoto semináře byl primář ARO Klaudiánovy nemocnice MUDr. Jan Žižka a více než 30 účastníků a účastnic velmi poutavým způsobem provedl teoretickou i praktickou částí semináře zkušený záchranář PhDr. Robert Kameník.

Ani tento seminář počtem účastníků nevybočil z dlouhodobě vysoké účasti a potvrdil, že tento způsob podpory odborného vzdělávání ze strany ZPŠ a Klaudiánovy nemocnice nachází u lékařské veřejnosti kladnou odezvu a má nepochybně velký význam pro kvalitu zdravotní péče o pacienty na Mladoboleslavsku.

Všechny aktuality