Setkání vedení ZPŠ s lékaři v Rychnově nad Kněžnou a Vrchlabí

Dne 22. 2. 2017 v Rychnově nad Kněžnou a 1. 3. 2017 ve Vrchlabí uspořádala ZPŠ setkání vedení pojišťovny s praktickými lékaři pro dospělé, praktickými lékaři pro děti a dorost a gynekology z Rychnovska a Vrchlabska.

Přítomným lékařům zde byly prezentovány informace o aktuální činnosti ZPŠ a s ohledem na letošní výročí 25. let činnosti ZPŠ také o její historii, dále jim byla představena problematika motivačních systémů, smluvní politiky, digitální Přílohy č. 2, informační podpory poskytované ze strany ZPŠ a zdravotních programů ZPŠ. Část programu byla věnována prezentaci novinky, mobilní verze Karty mého srdce. 

Ředitelka ZPŠ Ing. Darina Ulmanová, MBA všem zúčastněným lékařům na této akci také poděkovala za péči o pojištěnce ZPŠ.

Setkání uskutečněné ve Vrchlabí se konalo ve spolupráci s místní nemocnicí a zástupci Nemocnice Vrchlabí sdělili lékařům informace o aktuální situaci po změně vlastníka, kterým je nyní společnost Penta Hospitals CZ, s.r.o.

Fotografie z akcí naleznete zde. 

Všechny aktuality