Slavnostní ocenění bezpříspěvkových dárců krve v Trutnově

Zástupci Zaměstnanecké pojišťovny Škoda se zúčastnili slavnostního ocenění bezpříspěvkových dárců krve, které se uskutečnilo ve čtvrtek 6. října 2022 v koncertní síni Bohuslava Martinů v Trutnově.

Za ZPŠ získalo ocenění 9 pojištěnců, kteří absolvovali 80 odběrů. Ocenění předávali primář hematologie MUDr. Josef Kunčar a oblastní ředitelka ČCK Iveta Špičková. ZPŠ pro každého oceněného pojištěnce připravila dárkovou tašku.

Další slavnostní předávání se uskuteční v úterý 15. listopadu 2022 opět v koncertní síni Bohuslava Martinů v Trutnově a tentokrát se budou oceňovat dárci za 20 odběrů krve.

ZPŠ si váží všech dárců, kteří nezištně pomáhají druhým a snaží se je ocenit.

Co ZPŠ nabízí dárcům krve?

1 000 Kč ročně pro bezpříspěvkové dárce krve 4 000 Kč ročně pro držitele Zlatého kříže 30 dnů v roce léčebné výlohy v rámci cestovního pojištění zdarma

Všechny aktuality