Slavnostního oceňování dárců krve v Trutnově

V úterý 17.10. se zástupci ZPŠ zúčastnili slavnostního oceňování dárců krve v Trutnově.

Tentokrát se udílel Zlatý kříž 3. třídy za 80 odběrů a za ZPŠ bylo oceněno 9 pojištěnců.

Jako tradičně na začátku vystoupila žačka ze Základní umělecké školy A. M. Buxton, Úpice, dále pár slov pronesl pan starosta města Trutnov Ing. arch. Michal Rosa, MUDr. Josef Kunčar, primář z nemocnice v Trutnově a na závěr i Iveta Špičková, ředitelka Ú OS ČČK Trutnov.

Všechny aktuality