Informace k PZS

Autor: Markéta Hlaváčková

Na internetových stránkách v sekci smluvní partneři naleznete seznam smluvních partnerů ZPŠ.  O převzetí nových pojištěnců do péče nebo k registraci (týká se odborností všeobecného praktického lékařství, praktického lékařství pro děti a dorost, zubní lékařství, gynekologie a porodnictví) nemá ZPŠ k dispozici relevantní údaje. Poskytovatelé zdravotních služeb nemají povinnost sdělovat tyto informace zdravotním pojišťovnám.


Pokud jste zjistili, že Vámi preferovaný lékař či poskytovatel zdravotních služeb nemá uzavřenou smlouvu s naši pojišťovnou, dejte nám podnět a my se jím budeme zabývat. Kontakt na oddělení smluvní politiky:

Bc. Ivana Kovandová, vedoucí odd. smluvní politiky, tel. 326 579 640, ivana.kovandova@zpskoda.cz
Bc. Michaela Vybíralová, referent OSP, tel. 326 579 642, michaela.vybiralova@zpskoda.cz
Marcela Svobodová, referent OSP, tel. 326 579 641, marcela.svobodova@zpskoda.cz
Markéta Hlaváčková, referent OSP, tel. 326 579 643, marketa.hlavackova@zpskoda.cz