Světový den Červeného kříže

Chtěli bychom Vám připomenout 2 významná výročí, která se vztahují ke dni  8. 5. 
Připomínáme si konec 2. světové války a den narození zakladatele ČČK a úctyhodného člověka Jeana Henriho Dunanta.

Něco málo z jeho života....
V roce 1846 si 18letý Henri Dunant zapsal do svého deníku: „… Došel jsem ponenáhlu k poznání neštěstí a bídy temných uliček a bytů, které se často podobají stájím, vida lidi … kteří nepoznali ani lásky … ani dobra …. Tehdy poprvé jsem pochopil, že jedinému člověku není možno zdolat tak veliké neštěstí a že všichni lidé by se měli postavit do boje proti černé bídě“. Henri Dunant se brzy stal členem Spolku dárců almužny, společnosti, která vyhledávala a ošetřovala invalidní osoby a měla za cíl probouzet v bohatých občanech soucit s nemocnými, hladovými a mrznoucími lidmi. Každý z mladých členů tohoto spolku, měl přidělený svůj obvod působnosti, ve kterém měl vykonávat skutky křesťanské lásky k bližnímu a milosrdenství. Členové tohoto spolku navštěvovali nemocné a vyhledávali chudé osoby především v nově vybudovaných průmyslových čtvrtích, aby jim přinášeli útěchu a pomoc. Tyto pochůzky a návštěvy nazývali „vizitacemi“. Mladý Henri Dunant také věnoval svůj volný čas návštěvám nemocných a starých lidí a po tři roky odevzdával své kapesné na tyto humanitární účely

Spolupráce ZPŠ s Českým červeným křížem je s ohledem na regionální působení pojišťovny směrována na oblastní spolky a to převážně na mladoboleslavský, trutnovský a rychnovský.
Zástupci ZPŠ se vždy osobně účastní slavnostního oceňování bezpříspěvkových dárců krve, aby poděkovali všem dárcům krve za jejich nezištnou pomoc společnosti.

A právě na pojištěnce, kteří pravidelně tuto svou vzácnou tekutinu poskytují potřebným, je směrována podpora ZPŠ ve formě zdravotních programů. Dárci si mohou vybrat ze široké škály benefitů pro upevňování svého zdraví, od sportu přes dentální hygienu či saunu, a to až do výše 4 000 Kč. Speciálním benefitem je pak možnost sjednání cestovního pojištění od pojišťovny Vitalitas na 30 dní zdarma.

Pokud se chcete i Vy stát bezpříspěvkovým dárcem krve, není nic jednoduššího než kontaktovat hematologicko-transfuzní oddělení své nemocnice.

Image
Všechny aktuality