SZP: Obavy nejsou na místě, vakcín na chřipku je na letošek výrazně víc než v minulých letech - aktualizováno 16.11.2020

 Praha, 2. října 2020: V médiích se objevily obavy z nedostatku vakcín na chřipku. Ty, jsou ale bezdůvodné – vhodné očkovací období proti chřipce je cca od polovina října do konce roku a dodavatelé nyní postupně lékaře zásobují.  

V roce 2018 se pro potřeby osob, které mají ze zákona nárok na úhradu očkování proti chřipce ze zdravotního pojištění, využilo 516 tisíc dávek z celkového počtu 674 tisíc, vloni pak 557 tisíc z celkového počtu 748 tisíc. Zbylé dávky použili samoplátci, přičemž ale pravidelně zůstávaly tisíce dávek nevyužity, protože o ně nebyl zájem.

"Na letošek je již výrobci garantováno 870 tisíc dávek, tedy asi o třetinu víc. V tomto ohledu mohou být lidé, samozřejmě pokud nevypukne iracionální panika v klidu,“ říká prezident SZP ČR Ladislav Friedrich. „Budeme spolupracovat se Sdruženími praktických lékařů i dalšími očkovacími pracovišti tak, aby těm lékařům, kteří třeba špatně odhadli svoji letošní potřebu, nebo si zapomněli dodávky včas objednat, vypomohli lékaři, u nichž naopak hrozí, že o jimi objednané vakcíny nebude zájem. Přednost také budou mít lidé z tzv. ohrožených skupin, což jsou mj. lidé nad 65 let nebo rizikoví pacienti s imunodeficitem,“ dodává.

Objednané množství dávek dlouhodobě pokrývá v ČR potřebu očkovat skupiny nemocných s chronickým onemocněním či jinou indikací i zájemce ostatní, dle zkušeností z předchozích let. Bude dovezena tzv. tetravakcína, tj. vakcína obsahující antigeny 4 kmenů chřipky. Obecně tato vakcína má vyšší účinnost než vakcína s menším počtem antigenů. Vakcíny se začaly do ČR dovážet v průběhu září 2020, lékaři je budou mít k dispozici nejpozději v polovině října.

 

Svaz zdravotních pojišťoven sdružuje všech 6 zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven v České republice. Svaz hájí společné zájmy zdravotních pojišťoven a jejich klientů ve vztahu ke státním organizacím, profesním svazům a poskytovatelům zdravotní péče s hlavním cílem zkvalitňovat služby pro své klienty. Zaměstnanecké zdravotní pojišťovny poskytují služby pro cca 4,7 mil. pojištěnců. Více informaci naleznete na webových stránkách www.szpcr.cz.

 

aktualizace informací ZPŠ dne 16.11.2020

Zdravotní pojišťovny v ČR hradí náklady spojené s očkováním proti chřipce praktickým lékařů a distributorům léčiv na základě uzavřených smluvních ujednání. Vlastní realizace objednávání očkovacích látek a realizace očkování jsou výhradními záležitostmi právě těchto subjektů. Do těchto procesů zdravotní pojišťovny nemohou primárně zasahovat.

Ovšem je reálně možné, že z důvodu pandemie onemocnění COVID-19 vznikla větší neočekávaná poptávka po očkování ze strany pojištěnců a tím se snížila reálná dostupnost očkovacích látek proti chřipce v celé ČR. Ale v tomto případě by byla situace, vzhledem k nastaveným procesům výroby a distribuce očkovacích látek, jen velmi obtížné řešitelná. Průběžnou informaci o počtu spotřebovaných očkovacích látek v jednotlivých ordinacích nemáme, proto je nutné tuto záležitost řešit s Vaším registrujícím praktickým lékařem a řídit se jeho doporučením.

Všechny aktuality