TELEMEDICÍNA - VIDEOKONZULTACE VZDÁLENÝM PŘÍSTUPEM - aktuální kód výkonu 09557

Vážení poskytovatelé zdravotních služeb, smluvní partneři!

Vzhledem ke skutečnosti, že od 1.1.2024 je číslo výkonu 09557 určeno Vyhláškou MZ ČR, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami v platném znění, k vykazování OŠETŘENÍ DÍTĚTE OD 12 LET DO 18 LET, jsme nuceni výkon SZP ČR pro vykazování TELEMEDICÍNY – VIDEOKONZULTACE VZDÁLENÝM PŘÍSTUPEM přečíslovat.
S účinností od 1.1.2024 proto budeme nově využívat pro vykazování této péče číslo výkonu 09821. Všechny ZP sdružené v SZP ČR svým smluvním partnerům, kteří mají v platné příloze č. 2 Smlouvy o poskytování a úhradě zdravotních služeb nasmlouván výkon (SZP) TELEMEDICÍNA - VIDEOKONZULTACE VZDÁLENÝM PŘÍSTUPEM tento výkon automaticky přečíslují ve Smlouvě.
Dovolujeme si Vás požádat, abyste stejný krok učinili i ve svých interních informačních systémech pro to, aby se vykazovaná péče mohla ze strany ZP správně uhradit.

Děkujeme za pochopení a provedení změny čísla výkonu k datu 1.1.2024.

 

Všechny aktuality