Účast ředitelky ZPŠ na slavnostním položení základního kamene Centra urgentní medicíny KN Liberec

Ve středu 26. 4. 2023 se ředitelka ZPŠ Ing. Darina Ulmanová, MBA účastnila slavnostního zahájení velmi důležité stavby, Centra urgentní medicíny, v areálu významného smluvního partnera ZPŠ, Krajské nemocnice Liberec.

Význam této akce zdůraznila účast prezidenta České republiky pana Petra Pavla.

Všechny aktuality