Účast ZPŠ na akci „Daruj krev a buď hrdina“

ZPŠ se aktivně zapojila do náborové akce „Daruj krev a buď hrdina“, která se uskutečnila v sobotu 19. 11. v mladoboleslavském nákupním centru Olympia a jejímž hlavním pořadatelem byla Oblastní (Klaudiánova) nemocnice Mladá Boleslav.

Akce se konala za velkého zájmu veřejnosti a dle údajů zástupců nemocnice si nechalo určit krevní skupinu téměř 200 návštěvníků.

ZPŠ zde prezentovala svou nabídku pro pojištěnce a vzhledem k tématu akce zejména dlouholetou podporu, kterou věnuje dárcům krve, a která je realizována především prostřednictvím speciálních zdravotních programů, financovaných z Fondu prevence ZPŠ.

O tom, že pojištěnců ZPŠ, kteří takto pomáhají, není málo, svědčí tato stručná statistika. Za posledních 5 let bylo ze strany ZPŠ vyplaceno více než 12 000 těchto příspěvků v celkové hodnotě 11,6 mil. Kč.

Dárce také již řadu let průběžně odměňujeme u příležitosti slavnostních ocenění, které pořádají oblastní spolky Českého červeného kříže v regionech působnosti ZPŠ. 

Dárci krve jsou i mezi našimi zaměstnanci a také oni si při této příležitosti zaslouží poděkování.

 

Všechny aktuality