Únorový seminář ZPŠ a Oblastní nemocnice Mladá Boleslav na téma „Nefrologické problémy u dětí“

Program letošních vzdělávacích akcí, které připravuje ZPŠ společně s Oblastní (Klaudiánovou) nemocnicí byl zahájen ve středu 7. 2. seminářem, jehož odbornou stránku zajistilo dětské oddělení mladoboleslavské nemocnice a hlavním garantem byla primářka tohoto oddělení MUDr. Jaroslava Chrtková.  

Akci společně zahájili ředitelka ZPŠ Ing. Darina Ulmanová, MBA a předseda představenstva Oblastní nemocnice Mladá Boleslav JUDr. Ladislav Řípa, kteří také společně s paní primářkou Chrtkovou symbolicky poděkovali dětské neuroložce MUDr. Daně Schafferové za její dlouholetý a významný přínos k péči o zdraví dětí z Mladoboleslavska. 

Ředitelka ZPŠ Ing. Darina Ulmanová, MBA zde rovněž uvedla na pravou míru informace k problematice finančního zdraví zdravotních pojišťoven, které se průběžně objevují v mediálním prostoru a často neobsahují velmi důležité souvislosti, jako je např. konkrétní velikost pojišťovny, resp. počet pojištěnců, což velmi úzce souvisí především se spotřebou finančních prostředků na úhradu zdravotních služeb. V případě ZPŠ je situace taková, že v současné době disponuje na základním fondu zdravotního pojištění (tj. fondu, ze kterého se hradí zdravotní služby) v přepočtu na 1 pojištěnce druhým nejvyšším zůstatkem mezi všemi zdravotními pojišťovnami v ČR a nejvyšším mezi zaměstnaneckými zdravotními pojišťovnami.

Ředitel Zdravotního odboru ZPŠ MUDr. Petr Šmach a předseda představenstva Oblastní nemocnice Mladá Boleslav JUDr. Ladislav Řípa společně s paní primářkou Chrtkovou a bývalou primářkou dětského oddělení MUDr. Štolcovou na semináři také popřáli k nedávnému významnému jubileu MUDr. Kubelkové. 

Kromě paní primářky se přednášek ujala její kolegyně MUDr. Markéta Pleštilová, která přítomným přiblížila novinky o připravované dětské neurologické ambulanci v Oblastní nemocnici Mladá Boleslav, jejíž rozběh je plánovaný na jaro tohoto roku. Hostem byl MUDr. Jan Langer z Kliniky pediatrie a dědičných poruch metabolismu (DPM) 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, jehož přednášky byly zaměřeny na problematiku nočního pomočování u dětí, infekcí močových cest a vezikoureterálního refluxu.  Zajímavé bylo i doplnění přednášky k problematice infekcí močových cest z pohledu zástupce Oddělení klinické mikrobiologie Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, pana doktora Brože. 

Tohoto semináře se účastnilo více než 40 lékařek a lékařů, což potvrdilo velmi žádoucí atraktivitu připravovaných akcí, která nás velmi těší. 

 

 

Všechny aktuality