Urologický seminář ZPŠ a Oblastní nemocnice Mladá Boleslav

Seriál letošních seminářů pro lékaře, které tradičně spolupořádá ZPŠ a Oblastní (Klaudiánova) nemocnice Mladá Boleslav, pokračoval i ve druhém pololetí.

Na programu semináře, který se uskutečnil ve středu 1. 11. 2023, opět v nemocniční zaměstnanecké jídelně, byly novinky z urologického oddělení.

Seminář zahájili společně zástupci obou pořádajících organizací, ředitelka ZPŠ Ing. Darina Ulmanová, MBA a předseda představenstva Klaudiánovy nemocnice JUDr. Ladislav Řípa, kteří především poděkovali přítomným lékařům z místních ambulancí za jejich spolupráci v roce 2023.

Úvod odborného programu zajistil primář urologie MUDr. Richard Pabišta, který poděkoval JUDr. Řípovi za podporu ze strany vedení nemocnice, a také ZPŠ, dominantní zdravotní pojišťovně v regionu, která mj. dlouhodobě nabízí svým pojištěncům program prevence karcinomu prostaty. 

Následně se pan primář Pabišta, a další kolegové a kolegyně z jeho týmu, MUDr. Jan Zaplatílek, MUDr. Michal Červenka, MUDr. Michael Jirsa a MUDr. Petra Minaříková svými perfektně připravenými prezentacemi postarali o informacemi nabitou odbornou část, která jako obvykle velmi početnému publiku přítomných lékařů a lékařek poskytla velmi cenný vhled do aktuálně používaných metod a léčebných postupů v urologii.

 

Všechny aktuality