Víte, kdy za pojištěnce hradí zdravotní pojištění stát?

V určitých životních situacích přejímá za vás platbu pojistného stát. 

Musíte ale POJIŠŤOVNĚ DOLOŽIT PŘÍSLUŠNÉ DOKLADY, aby Vás zařadila do správné kategorie pojištěnce.  

Pojistné nehradíte, pokud např.:

  • pobíráte důchod z českého důchodového pojištění,
  • dosáhli jste věku na starobní důchod, který vám ale nebyl přiznán
  • jste invalidní ve 3. stupni a invalidní důchod byl zamítnut
  • jste příjemce rodičovského příspěvku,
  • jste osobou pobírající dávku pomoci v hmotné nouzi
  • jste osoba v domácnosti a staráte se celodenně o dítě do 7 let nebo o dvě děti do 15 let,
  • jste příjemce dávek nemocenského pojištění v ochranné lhůtě,
  • jste veden v evidenci uchazečů o zaměstnání (Úřad práce),
  • jste student.

Pokud jste v některé životní situaci výše uvedené a nevíte, jaké doklady je třeba nám doložit, volejte naši infolinku 800 209 000, kde Vám ochotně poradíme. 

Zdravotní pojištění stát platí také v dalších specifických případech – více najdete v § 7 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění.

V případě jakékoliv změny je Vaší povinností tuto skutečnost nahlásit zdravotní pojišťovně, a to nejpozději do 8 dnů.

Všechny aktuality