Výborný výsledek ZPŠ v „Ekonomické analýze zdravotních pojišťoven 2018“

V úterý 16. 10. 2018 se v knihovně Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze uskutečnilo vyhlášení výsledků nezávislého projektu „Ekonomická analýza zdravotních pojišťoven 2018“, spojené s expertní panelovou diskusí, moderovanou proděkanem fakulty doc. Ing. Miroslavem Ševčíkem, CSc.

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (ZPŠ) navázala na úspěšný trend z předchozích třech ročníků, kdy byla vždy mezi prvními třemi zdravotními pojišťovnami. Dle letošních výsledků této studie skončila ZPŠ na 2. místě, přičemž z hlediska jednoho ze zkoumaných ukazatelů, zásoby finančních prostředků na účtu základního fondu zdravotního pojištění, tedy účtu, ze kterého je hrazena zdravotní péče, byla ZPŠ vyhodnocena jako nejlepší.

Ocenění za ZPŠ převzal zástupce ředitelky ZPŠ a ředitel odboru organizace a informačního systému Ing. Zdeněk Vitásek, MBA.

Všechny aktuality