Vyhlášení voleb do Správní rady a voleb do Dozorčí rady Zaměstnanecké pojišťovny Škoda

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda se sídlem Husova 302, 293 01 Mladá Boleslav, IČO 46354182 (dále jen ZPŠ) vyhlašuje volby do Správní rady ZPŠ a volby do Dozorčí rady ZPŠ podle § 10a odst. 4 písm. a) zák. č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů.

Označení orgánu ZPŠ, do něhož se volby konají, včetně skupiny plátců pojistného, která je v těchto volbách oprávněna hlasovat:

Správní rada ZPŠ: skupina plátců pojistného oprávněná hlasovat – zaměstnanci a osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP)

Dozorčí rada ZPŠ: skupina plátců pojistného oprávněná hlasovat – zaměstnanci a osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP)

 

Počet volených členů příslušného orgánu ZPŠ v příslušné skupině plátců pojistného:

Správní rada ZPŠ: skupina plátců pojistného: zaměstnanci a osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP)

  • počet volených členů: 5

Dozorčí rada ZPŠ: skupina plátců pojistného: zaměstnanci a osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP)

  • počet volených členů: 3

 

Datum, do kdy lze podat přihlášku ke kandidatuře na člena příslušného orgánu ZPŠ, přičemž lhůta pro podání přihlášky činí 2 měsíce ode dne vyhlášení voleb:

Přihlášku ke kandidatuře na člena příslušného orgánu ZPŠ lze podat do 12. 2. 2023 včetně.

 

Termín konání voleb:

Volby do Správní rady ZPŠ a Dozorčí rady ZPŠ se uskuteční ve dnech 14. 3. 2023, 15. 3. 2023 a 16. 3. 2023.

Více informací k těmto volbám naleznete na stránkách ZPŠ: www.zpskoda.cz

Mladá Boleslav 12. 12. 2022

 

Ing. Darina Ulmanová, MBA

ředitelka

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

Podepsaný dokument k vyhlášení voleb naleznete zde

Všechny aktuality