Výše plateb pojistného v roce 2023

Osoby samostatně výdělečně činné budou muset od ledna 2023 hradit minimální zálohu vyšší. Z původních 2 627 Kč se minimální záloha zvyšuje na 2 722 Kč. Výše minimální zálohy vychází z průměrné mzdy v národním hospodářství. Pro rok 2023 činí průměrná měsíční mzda 40 324 Kč. Minimální měsíční vyměřovací základ OSVČ pro rok 2023 byl stanoven ve výši 20 162 Kč.

Minimální vyměřovací základ a odvádět zálohy na pojistné ve výši stanoveného minima nemají např. OSVČ, za které zároveň platí pojistné stát (důchodci, studenti aj.). Zálohy jako OSVČ však platit musí, ve výši vypočtené podle svých příjmů a výdajů. OSVČ, která po celý kalendářní měsíc současně zaměstnancem a samostatná výdělečná činnost není hlavním zdrojem příjmů, zálohy na pojistné neplatí. Pojistné hradí ve výši vypočtené na základě předloženého přehledu o příjmech a výdajích.

Částku v nové výši 2 722 Kč je nutno odvést počínaje lednovou platbou pojistného, nikoli až po podání Přehledu OSVČ.

Termín splatnosti je pro OSVČ od 1. dne kalendářního měsíce, za který se platí, do 8. dne měsíce následujícího. Lednovou platbu tedy musí OSVČ odvést od 1. ledna do 8. února.

 

Pojistné OBZP a zaměstnanců

V závislosti na zvyšování minimální mzdy se též zvyšuje minimální pojistné u OBZP a zaměstnanců.

Na základě nařízení vlády č. 465/2022 Sb. je s účinností od 1. ledna 2023 zvýšena na 17 300 Kč tedy znamená zvýšení uvedených částek na 2 336 Kč měsíčně.

Splatnost pojistného pro OBZP je od 1. dne kalendářního měsíce, za který se platí, do 8. dne následujícího měsíce.

Splatnost pojistného pro zaměstnavatele je od 1. do 20. dne následujícího měsíce.

 

Platby za státní pojištěnce

Od 1. 1. 2023 se zvyšuje také mění platby za tzv. státní pojištěnce. Výše vyměřovacího základu státu je stanovena přímo zákonem o pojistném na veřejné zdravotní pojištění. S účinností od 1. 1. 2023 je vyměřovací základ pro platbu pojistného státem ve výši 14 074 Kč a z toho vypočtené pojistné je 1 900 Kč. 

 

Všechny aktuality